Visa allt om Trycksaksbolaget i Alingsås Aktiebolag
Visa allt om Trycksaksbolaget i Alingsås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 256 2 443 2 581 2 940 2 802 2 127 1 713 1 775 2 152 2 413
Övrig omsättning - - - - - - - - 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 241 251 250 294 110 61 67 90 22 137
Resultat efter finansnetto 241 208 250 275 128 74 90 105 258 115
Årets resultat 134 149 169 137 86 54 65 86 198 96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 181 1 178 1 217 1 053 1 030 974 945 890 854 595
Omsättningstillgångar 523 348 317 423 391 269 266 313 193 328
Tillgångar 1 705 1 526 1 535 1 476 1 421 1 244 1 211 1 203 1 046 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 325 331 312 325 366 439 501 535 427
Obeskattade reserver 263 194 194 165 95 95 99 99 119 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 138 1 007 1 009 998 1 002 783 673 603 393 403
Skulder och eget kapital 1 705 1 526 1 535 1 476 1 421 1 244 1 211 1 203 1 046 923
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 66 0 0 153 138 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 60 92 0 0 177 147 0 0 63 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 20 21 6 28 63 59 28 61 120 133
Utdelning till aktieägare 155 155 155 150 150 127 127 127 120 90
Omsättning 2 256 2 443 2 581 2 940 2 802 2 127 1 713 1 775 2 175 2 413
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 128 1 222 2 581 2 940 2 802 2 127 857 888 1 076 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) 97 90 74 159 308 267 117 122 209 242
Rörelseresultat, EBITDA 262 272 261 294 110 61 67 93 38 153
Nettoomsättningförändring -7,65% -5,35% -12,21% 4,93% 31,73% 24,17% -3,49% -17,52% -10,82% -%
Du Pont-modellen 14,13% 16,45% 16,29% 19,92% 9,08% 5,95% 7,51% 8,65% 24,57% 16,14%
Vinstmarginal 10,68% 10,27% 9,69% 10,00% 4,60% 3,48% 5,31% 5,86% 11,94% 6,17%
Bruttovinstmarginal 25,98% 25,17% 20,03% 20,75% 20,24% 23,41% 25,74% 26,70% 27,46% 32,08%
Rörelsekapital/omsättning -27,26% -26,98% -26,81% -19,56% -21,81% -24,17% -23,76% -16,34% -9,29% -3,11%
Soliditet 29,86% 31,21% 31,42% 29,38% 27,80% 35,05% 42,28% 47,57% 59,34% 53,59%
Kassalikviditet 45,96% 34,56% 31,42% 42,38% 39,02% 34,36% 39,52% 51,91% 49,11% 81,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...