Visa allt om Br Håkansson i Fritsla Aktiebolag
Visa allt om Br Håkansson i Fritsla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 916 10 253 9 287 10 064 9 971 8 709 6 778 5 031 9 727 8 600
Övrig omsättning 91 108 177 - 1 - 136 1 - 4
Rörelseresultat (EBIT) 909 229 926 21 262 730 285 71 290 -1
Resultat efter finansnetto 862 170 867 -28 217 659 231 78 253 -5
Årets resultat 657 118 606 0 243 393 82 48 154 6
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 638 574 863 1 035 855 1 243 587 543 572 302
Omsättningstillgångar 6 095 5 868 5 104 4 285 4 253 3 885 3 480 3 148 3 162 4 383
Tillgångar 6 733 6 442 5 967 5 320 5 108 5 127 4 067 3 691 3 734 4 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 815 4 158 4 040 3 433 3 433 3 191 2 797 2 715 2 757 2 693
Obeskattade reserver 527 508 491 401 434 551 432 325 315 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 230 1 314 1 147 1 026 898 679 603 579 373 893
Kortfristiga skulder 161 463 289 459 342 707 234 72 289 815
Skulder och eget kapital 6 733 6 442 5 967 5 320 5 108 5 127 4 067 3 691 3 734 4 685
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 72 0 0 47 0 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 408 343 294 288 309 270 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 119 134 113 98 90 149 114 116 0 272
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
Omsättning 14 007 10 361 9 464 10 064 9 972 8 709 6 914 5 032 9 727 8 604
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 958 5 127 4 644 5 032 4 986 4 355 3 389 2 516 - 4 300
Personalkostnader per anställd (tkr) 257 292 251 215 235 338 201 91 - 290
Rörelseresultat, EBITDA 1 029 338 1 083 193 392 907 379 154 368 42
Nettoomsättningförändring 35,73% 10,40% -7,72% 0,93% 14,49% 28,49% 34,72% -48,28% 13,10% -%
Du Pont-modellen 13,50% 3,57% 15,54% 0,41% 5,13% 14,24% 7,23% 2,17% 7,77% -0,02%
Vinstmarginal 6,53% 2,24% 9,98% 0,22% 2,63% 8,38% 4,34% 1,59% 2,98% -0,01%
Bruttovinstmarginal 13,74% 11,83% 19,40% 9,14% 15,02% 21,15% 13,93% 12,05% 11,83% 10,83%
Rörelsekapital/omsättning 42,64% 52,72% 51,85% 38,02% 39,22% 36,49% 47,89% 61,14% 29,54% 41,49%
Soliditet 77,62% 70,70% 74,12% 70,09% 73,47% 70,16% 76,60% 79,90% 79,91% 61,83%
Kassalikviditet 1 347,83% 298,70% 384,08% 162,31% 206,43% 75,25% 88,46% 652,78% 293,77% 156,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...