Visa allt om Ottossons Åkeri i Strömsund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 51 226 71 258 66 321 38 671 33 083 29 975 28 186 24 570 18 151 14 526
Övrig omsättning 355 898 325 290 563 84 - 138 1 029 211
Rörelseresultat (EBIT) 2 837 5 993 1 186 2 170 1 284 866 3 008 2 384 2 532 1 639
Resultat efter finansnetto 2 702 5 864 1 004 1 953 1 128 760 2 878 1 754 2 040 925
Årets resultat 957 2 842 1 572 65 541 416 945 296 313 307
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 934 17 756 15 551 17 262 14 927 14 672 13 825 13 026 10 141 6 628
Omsättningstillgångar 13 639 11 735 12 131 9 339 6 860 6 312 5 392 3 154 3 439 4 763
Tillgångar 31 574 29 491 27 682 26 602 21 787 20 984 19 217 16 180 13 580 11 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 644 8 687 5 845 4 273 4 208 3 667 3 250 2 305 2 210 2 196
Obeskattade reserver 7 550 7 583 6 892 8 471 7 000 7 000 7 286 6 096 4 758 3 158
Avsättningar (tkr) 0 0 208 680 440 200 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 593 4 462 4 559 6 595 4 768 4 857 4 244 4 382 3 557 2 475
Kortfristiga skulder 9 786 8 759 10 179 6 582 5 371 5 260 4 436 3 397 3 056 3 561
Skulder och eget kapital 31 574 29 491 27 682 26 602 21 787 20 984 19 217 16 180 13 580 11 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 385 509 480 504 437
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 066 10 200 9 278 7 696 6 822 6 322 6 058 4 903 3 990 2 983
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 945 2 754 2 965 2 672 2 484 2 358 2 148 1 839 1 707 1 063
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300
Omsättning 51 581 72 156 66 646 38 961 33 646 30 059 28 186 24 708 19 180 14 737
Nyckeltal
Antal anställda 28 29 29 24 22 22 21 18 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 830 2 457 2 287 1 611 1 504 1 363 1 342 1 365 1 297 1 453
Personalkostnader per anställd (tkr) 498 481 455 453 453 449 446 450 479 461
Rörelseresultat, EBITDA 7 259 10 051 6 346 5 411 4 053 3 295 5 165 4 005 3 801 2 781
Nettoomsättningförändring -28,11% 7,44% 71,50% 16,89% 10,37% 6,35% 14,72% 35,36% 24,96% -%
Du Pont-modellen 8,99% 20,43% 4,57% 8,18% 5,98% 4,14% 15,75% 12,34% 16,50% 9,13%
Vinstmarginal 5,54% 8,46% 1,91% 5,63% 3,94% 2,90% 10,74% 8,13% 12,35% 7,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77%
Rörelsekapital/omsättning 7,52% 4,18% 2,94% 7,13% 4,50% 3,51% 3,39% -0,99% 2,11% 8,27%
Soliditet 49,20% 49,51% 40,53% 39,53% 42,99% 42,06% 44,85% 41,37% 41,50% 39,24%
Kassalikviditet 139,37% 133,98% 119,18% 141,89% 123,20% 117,68% 121,55% 92,85% 112,53% 133,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...