Visa allt om Flyttmäster i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Flyttmäster i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 196 13 742 23 504 25 427 20 714 23 439 20 646 15 752 15 053 11 410
Övrig omsättning 208 121 50 165 124 80 59 147 55 33
Rörelseresultat (EBIT) 322 -924 827 4 400 -771 1 887 1 193 1 572 1 363 803
Resultat efter finansnetto 261 -996 735 4 305 -899 1 575 868 992 817 484
Årets resultat 133 0 394 2 347 70 975 413 488 369 164
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 356 628 806 2 224 2 069 3 048 11 257 10 101 9 918 9 958
Omsättningstillgångar 4 832 3 503 8 258 10 189 4 626 6 893 4 216 3 939 4 009 2 562
Tillgångar 5 188 4 130 9 064 12 412 6 695 9 941 15 473 14 040 13 926 12 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 120 3 885 3 491 1 694 2 024 1 248 1 035 937 768
Obeskattade reserver 736 659 1 674 2 049 949 1 919 1 703 1 413 1 142 869
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 654 419 664 1 607 1 078 1 885 8 068 7 527 7 731 8 076
Kortfristiga skulder 2 544 2 932 2 842 5 265 2 974 4 114 4 454 4 064 4 117 2 807
Skulder och eget kapital 5 188 4 130 9 064 12 412 6 695 9 941 15 473 14 040 13 926 12 520
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 061 1 072 963 1 085 892
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 791 6 312 10 609 9 553 8 961 8 365 6 842 4 446 4 051 2 479
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 697 2 164 3 288 2 845 3 043 3 267 2 626 2 016 1 906 1 285
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 550 0 200 200 390 200
Omsättning 12 404 13 863 23 554 25 592 20 838 23 519 20 705 15 899 15 108 11 443
Nyckeltal
Antal anställda 17 23 35 37 35 37 22 14 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 717 597 672 687 592 633 938 1 125 1 075 1 141
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 390 415 351 367 352 480 544 61 481
Rörelseresultat, EBITDA 594 -620 1 661 5 478 209 3 175 2 795 2 626 1 363 1 330
Nettoomsättningförändring -11,25% -41,53% -7,56% 22,75% -11,63% 13,53% 31,07% 4,64% 31,93% -%
Du Pont-modellen 6,30% -22,11% 9,33% 35,58% -11,16% 19,04% 7,88% 11,33% 9,88% 6,54%
Vinstmarginal 2,68% -6,64% 3,60% 17,37% -3,61% 8,08% 5,91% 10,10% 9,14% 7,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,26% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,76% 4,16% 23,04% 19,37% 7,98% 11,86% -1,15% -0,79% -0,72% -2,15%
Soliditet 15,94% 15,35% 57,27% 40,29% 35,75% 34,59% 16,18% 14,62% 12,63% 11,13%
Kassalikviditet 189,94% 119,47% 290,57% 193,52% 155,55% 167,55% 94,66% 96,92% 97,38% 91,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...