Visa allt om Salanders Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 22 033 17 829 14 273 12 894 11 217 8 998 7 562 6 355 5 994 4 914
Övrig omsättning 776 801 33 150 140 230 107 - 118 -
Rörelseresultat (EBIT) 357 413 279 229 548 322 199 163 536 88
Resultat efter finansnetto 36 49 -5 -83 423 208 20 9 406 32
Årets resultat 33 21 58 2 222 112 10 2 287 40
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 911 9 303 10 451 6 636 5 219 3 832 3 570 3 294 3 516 2 472
Omsättningstillgångar 3 489 3 189 2 759 2 428 2 302 1 797 1 167 1 187 1 699 1 479
Tillgångar 14 400 12 492 13 211 9 064 7 521 5 629 4 737 4 481 5 216 3 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 552 519 497 440 537 315 203 193 491 211
Obeskattade reserver 0 17 0 70 160 50 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 581 10 319 10 633 6 741 5 577 4 197 3 822 3 514 3 799 3 078
Kortfristiga skulder 2 268 1 638 2 082 1 814 1 247 1 068 713 678 926 663
Skulder och eget kapital 14 400 12 492 13 211 9 064 7 521 5 629 4 737 - 5 216 3 951
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 305 168 247 223 264 279 276 256 303
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 997 4 358 3 987 3 831 2 838 2 092 1 785 1 421 1 317 935
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 718 1 612 1 392 1 367 958 804 757 657 587 396
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 300 6
Omsättning 22 809 18 630 14 306 13 044 11 357 9 228 7 669 6 355 6 112 4 914
Nyckeltal
Antal anställda 16 14 13 13 10 8 7 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 377 1 274 1 098 992 1 122 1 125 1 080 1 271 1 199 1 229
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 453 442 425 415 423 423 453 459 442
Rörelseresultat, EBITDA 4 514 4 035 2 684 2 389 2 420 2 070 1 708 1 369 1 430 1 064
Nettoomsättningförändring 23,58% 24,91% 10,69% 14,95% 24,66% 18,99% 18,99% 6,02% 21,98% -%
Du Pont-modellen 2,56% 3,38% 2,62% 2,60% 8,14% 6,16% 5,13% 3,82% 10,28% 2,23%
Vinstmarginal 1,67% 2,37% 2,42% 1,83% 5,46% 3,86% 3,21% 2,69% 8,94% 1,79%
Bruttovinstmarginal 85,30% 85,61% 89,48% 92,83% 91,28% 91,56% 93,00% 91,22% 91,89% 90,72%
Rörelsekapital/omsättning 5,54% 8,70% 4,74% 4,76% 9,41% 8,10% 6,00% 8,01% 12,90% 16,61%
Soliditet 3,83% 4,26% 3,76% 5,42% 8,71% 6,25% 4,29% 4,31% 9,41% 5,34%
Kassalikviditet 153,84% 194,69% 132,52% 133,85% 184,60% 168,26% 163,67% 175,07% 183,48% 223,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...