Visa allt om Hammarviken Fastigheter AB
Visa allt om Hammarviken Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 564 669 1 449 851 377 430 783 717 866 1 030
Övrig omsättning - - 2 14 062 - 9 679 - 24 12 052 1 417
Rörelseresultat (EBIT) -1 046 -1 299 -717 12 440 -822 8 215 -1 516 -2 073 9 350 -496
Resultat efter finansnetto 2 477 1 274 319 14 161 1 159 9 018 2 142 916 14 116 3 954
Årets resultat 687 27 206 13 713 1 162 9 432 1 392 506 13 240 2 411
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 407 37 123 40 164 7 720 10 563 11 151 11 877 12 070 9 693 23 904
Omsättningstillgångar 3 228 4 947 2 194 25 865 10 667 15 664 12 014 14 335 16 403 535
Tillgångar 34 635 42 071 42 359 33 585 21 231 26 815 23 891 26 405 26 095 24 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 360 30 672 30 744 30 538 16 825 22 599 19 240 21 969 21 579 8 562
Obeskattade reserver 275 943 1 216 2 056 2 711 3 152 3 706 3 483 3 315 3 197
Avsättningar (tkr) 207 148 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 214 5 805 8 616 0 0 0 0 0 0 8 225
Kortfristiga skulder 13 580 4 502 1 783 991 1 696 1 065 945 953 1 202 4 454
Skulder och eget kapital 34 635 42 071 42 359 33 585 21 231 26 815 23 891 26 405 26 095 24 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 656 715 656 505 16 222 306 372 510 703
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 204 236 242 186 3 103 166 195 223 290
Utdelning till aktieägare 0 15 000 0 0 0 6 000 0 4 120 90 0
Omsättning 564 669 1 451 14 913 377 10 109 783 741 12 918 2 447
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 282 335 725 426 377 430 783 717 433 343
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 480 456 359 23 345 497 615 401 362
Rörelseresultat, EBITDA -1 041 -1 295 -717 12 442 -820 8 230 -1 427 -1 981 9 448 -391
Nettoomsättningförändring -15,70% -53,83% 70,27% 125,73% -12,33% -45,08% 9,21% -17,21% -15,92% -%
Du Pont-modellen 7,41% 3,43% 1,11% 43,77% 5,46% 35,49% 8,97% 3,47% 56,82% 16,56%
Vinstmarginal 455,14% 215,70% 32,37% 1 727,50% 307,43% 2 213,26% 273,82% 127,62% 1 712,01% 392,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 835,46% 66,52% 28,36% 2 922,91% 2 379,58% 3 395,12% 1 413,67% 1 866,39% 1 755,31% -380,49%
Soliditet 47,85% 74,65% 74,82% 95,44% 88,66% 92,94% 91,96% 92,70% 91,84% 44,45%
Kassalikviditet 23,77% 109,88% 123,05% 2 609,99% 628,95% 1 470,80% 1 271,32% 1 504,20% 1 364,64% 12,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...