Visa allt om ALSJÖNS TRANSPORT Aktiebolag
Visa allt om ALSJÖNS TRANSPORT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 434 1 327 1 047 1 102 1 351 1 468 1 578 1 682 1 627 1 352
Övrig omsättning - - - 200 - - - 686 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 13 -39 -195 87 -11 69 310 1 043 220 -40
Resultat efter finansnetto 10 -42 -197 68 -43 29 272 1 021 216 -47
Årets resultat 3 62 1 0 -6 19 199 157 137 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 938 772 987 1 215 1 450 1 717 1 985 2 236 337 262
Omsättningstillgångar 829 1 074 900 1 154 1 005 1 004 1 010 866 717 478
Tillgångar 1 767 1 846 1 888 2 369 2 455 2 722 2 995 3 102 1 054 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 047 1 044 982 981 981 987 986 787 630 493
Obeskattade reserver 559 559 683 883 817 854 854 854 54 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 161 403 645 887 1 150 0 2
Kortfristiga skulder 162 243 223 343 254 236 268 311 370 244
Skulder och eget kapital 1 767 1 846 1 888 2 369 2 455 2 722 2 995 3 102 1 054 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 240 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 276 276 276 276 276 36 36 36 36 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 234 209 165 164 163 161 163 163 181 192
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Omsättning 1 434 1 327 1 047 1 302 1 351 1 468 1 578 2 368 1 627 1 358
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 434 664 524 551 676 734 789 841 814 1 352
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 250 225 222 224 226 230 222 231 515
Rörelseresultat, EBITDA 271 176 32 322 256 336 577 1 179 331 72
Nettoomsättningförändring 8,06% 26,74% -4,99% -18,43% -7,97% -6,97% -6,18% 3,38% 20,34% -%
Du Pont-modellen 0,74% -2,11% -10,28% 3,71% -0,45% 2,53% 10,35% 33,62% 20,87% -5,01%
Vinstmarginal 0,91% -2,94% -18,53% 7,99% -0,81% 4,70% 19,65% 62,01% 13,52% -2,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,51% 62,62% 64,66% 73,59% 55,59% 52,32% 47,02% 33,00% 21,33% 17,31%
Soliditet 83,93% 80,17% 80,23% 68,88% 64,49% 59,38% 53,94% 45,19% 63,46% 66,71%
Kassalikviditet 511,73% 441,98% 403,59% 336,44% 395,67% 425,42% 376,87% 278,46% 193,78% 195,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...