Visa allt om ALSJÖNS TRANSPORT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 327 1 047 1 102 1 351 1 468 1 578 1 682 1 627 1 352 1 230
Övrig omsättning - - 200 - - - 686 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -195 87 -11 69 310 1 043 220 -40 -33
Resultat efter finansnetto -42 -197 68 -43 29 272 1 021 216 -47 -40
Årets resultat 62 1 0 -6 19 199 157 137 -47 -40
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 772 987 1 215 1 450 1 717 1 985 2 236 337 262 374
Omsättningstillgångar 1 074 900 1 154 1 005 1 004 1 010 866 717 478 427
Tillgångar 1 846 1 888 2 369 2 455 2 722 2 995 3 102 1 054 739 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 044 982 981 981 987 986 787 630 493 540
Obeskattade reserver 559 683 883 817 854 854 854 54 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 161 403 645 887 1 150 0 2 13
Kortfristiga skulder 243 223 343 254 236 268 311 370 244 247
Skulder och eget kapital 1 846 1 888 2 369 2 455 2 722 2 995 3 102 1 054 739 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 240 240 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 276 276 276 276 36 36 36 36 36 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 209 165 164 163 161 163 163 181 192 187
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
Omsättning 1 327 1 047 1 302 1 351 1 468 1 578 2 368 1 627 1 358 1 230
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 664 524 551 676 734 789 841 814 1 352 1 230
Personalkostnader per anställd (tkr) 250 225 222 224 226 230 222 231 515 516
Rörelseresultat, EBITDA 176 32 322 256 336 577 1 179 331 72 127
Nettoomsättningförändring 26,74% -4,99% -18,43% -7,97% -6,97% -6,18% 3,38% 20,34% 9,92% -%
Du Pont-modellen -2,11% -10,28% 3,71% -0,45% 2,53% 10,35% 33,62% 20,87% -5,01% -3,88%
Vinstmarginal -2,94% -18,53% 7,99% -0,81% 4,70% 19,65% 62,01% 13,52% -2,74% -2,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,62% 64,66% 73,59% 55,59% 52,32% 47,02% 33,00% 21,33% 17,31% 14,63%
Soliditet 80,17% 80,23% 68,88% 64,49% 59,38% 53,94% 45,19% 63,46% 66,71% 67,50%
Kassalikviditet 441,98% 403,59% 336,44% 395,67% 425,42% 376,87% 278,46% 193,78% 195,90% 172,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...