Visa allt om Jonsson RPM Aktiebolag
Visa allt om Jonsson RPM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 170 14 997 21 546 23 182 22 756 16 800 12 006 15 028 16 844 14 598
Övrig omsättning 101 97 59 24 58 24 144 8 82 38
Rörelseresultat (EBIT) -707 -501 1 762 1 355 1 080 879 476 567 941 786
Resultat efter finansnetto -647 -644 1 586 1 159 799 589 175 42 340 224
Årets resultat 74 9 880 545 397 309 7 26 258 224
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 370 2 940 2 675 2 137 1 715 1 674 1 800 2 148 2 423 2 624
Omsättningstillgångar 5 776 7 990 8 315 7 240 8 855 8 451 5 346 5 795 6 003 5 664
Tillgångar 9 146 10 931 10 990 9 377 10 570 10 125 7 145 7 943 8 426 8 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 780 2 707 2 897 2 218 1 673 1 276 967 960 934 677
Obeskattade reserver 0 756 1 422 981 575 319 150 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 592 4 105 2 761 2 750 3 912 4 770 2 825 2 804 2 981 3 746
Kortfristiga skulder 2 774 3 363 3 910 3 428 4 410 3 761 3 203 4 179 4 512 3 866
Skulder och eget kapital 9 146 10 931 10 990 9 377 10 570 10 125 7 145 7 943 8 426 8 289
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 735 738 727 802 702 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 412 3 707 3 681 3 704 2 692 2 274 2 019 2 379 2 451 2 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 469 1 523 1 471 1 441 1 492 1 184 1 069 1 309 1 298 1 248
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 271 15 094 21 605 23 206 22 814 16 824 12 150 15 036 16 926 14 636
Nyckeltal
Antal anställda 11 13 13 13 13 12 10 11 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 106 1 154 1 657 1 783 1 750 1 400 1 201 1 366 1 404 1 123
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 407 400 401 383 352 384 409 374 329
Rörelseresultat, EBITDA -102 64 2 223 1 714 1 372 1 309 888 975 1 468 1 301
Nettoomsättningförändring -18,85% -30,40% -7,06% 1,87% 35,45% 39,93% -20,11% -10,78% 15,39% -%
Du Pont-modellen -5,25% -4,24% 16,06% 14,45% 10,22% 8,69% 6,66% 7,16% 11,20% 9,52%
Vinstmarginal -3,94% -3,09% 8,19% 5,85% 4,75% 5,24% 3,96% 3,79% 5,60% 5,40%
Bruttovinstmarginal 58,00% 52,90% 50,38% 43,22% 42,43% 47,10% 51,52% 47,77% 47,32% 50,72%
Rörelsekapital/omsättning 24,67% 30,85% 20,44% 16,44% 19,53% 27,92% 17,85% 10,75% 8,85% 12,32%
Soliditet 30,40% 30,16% 36,45% 31,36% 19,84% 14,92% 15,08% 12,09% 11,08% 8,17%
Kassalikviditet 119,54% 176,27% 162,92% 127,30% 112,68% 136,29% 66,53% 62,81% 68,86% 64,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...