Visa allt om Jonsson RPM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 14 997 21 546 23 182 22 756 16 800 12 006 15 028 16 844 14 598 12 835
Övrig omsättning 97 59 24 58 24 144 8 82 38 3
Rörelseresultat (EBIT) -501 1 762 1 355 1 080 879 476 567 941 786 719
Resultat efter finansnetto -644 1 586 1 159 799 589 175 42 340 224 280
Årets resultat 9 880 545 397 309 7 26 258 224 104
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 940 2 675 2 137 1 715 1 674 1 800 2 148 2 423 2 624 3 190
Omsättningstillgångar 7 990 8 315 7 240 8 855 8 451 5 346 5 795 6 003 5 664 4 904
Tillgångar 10 931 10 990 9 377 10 570 10 125 7 145 7 943 8 426 8 289 8 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 707 2 897 2 218 1 673 1 276 967 960 934 677 453
Obeskattade reserver 756 1 422 981 575 319 150 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 105 2 761 2 750 3 912 4 770 2 825 2 804 2 981 3 746 4 158
Kortfristiga skulder 3 363 3 910 3 428 4 410 3 761 3 203 4 179 4 512 3 866 3 482
Skulder och eget kapital 10 931 10 990 9 377 10 570 10 125 7 145 7 943 8 426 8 289 8 094
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 735 738 727 802 702 700 641
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 707 3 681 3 704 2 692 2 274 2 019 2 379 2 451 2 268 2 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 523 1 471 1 441 1 492 1 184 1 069 1 309 1 298 1 248 1 276
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 094 21 605 23 206 22 814 16 824 12 150 15 036 16 926 14 636 12 838
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 12 10 11 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 154 1 657 1 783 1 750 1 400 1 201 1 366 1 404 1 123 987
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 400 401 383 352 384 409 374 329 332
Rörelseresultat, EBITDA 64 2 223 1 714 1 372 1 309 888 975 1 468 1 301 1 292
Nettoomsättningförändring -30,40% -7,06% 1,87% 35,45% 39,93% -20,11% -10,78% 15,39% 13,74% -%
Du Pont-modellen -4,24% 16,06% 14,45% 10,22% 8,69% 6,66% 7,16% 11,20% 9,52% 8,92%
Vinstmarginal -3,09% 8,19% 5,85% 4,75% 5,24% 3,96% 3,79% 5,60% 5,40% 5,63%
Bruttovinstmarginal 52,90% 50,38% 43,22% 42,43% 47,10% 51,52% 47,77% 47,32% 50,72% 56,33%
Rörelsekapital/omsättning 30,85% 20,44% 16,44% 19,53% 27,92% 17,85% 10,75% 8,85% 12,32% 11,08%
Soliditet 30,16% 36,45% 31,36% 19,84% 14,92% 15,08% 12,09% 11,08% 8,17% 5,60%
Kassalikviditet 176,27% 162,92% 127,30% 112,68% 136,29% 66,53% 62,81% 68,86% 64,67% 59,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...