Visa allt om MAZARS SET Revisionsbyrå AB
Visa allt om MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 286 376 274 053 284 105 263 971 295 282 306 503 315 473 308 701 295 039 271 825
Övrig omsättning - 719 - - - 2 803 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 964 42 390 37 671 30 320 44 197 55 015 67 855 57 847 14 562 11 799
Resultat efter finansnetto 41 840 42 202 37 423 30 504 44 383 55 024 67 508 57 858 15 025 12 021
Årets resultat 41 708 42 488 0 0 -312 98 -159 1 953 2 233
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 414 12 688 15 516 4 144 6 916 9 346 8 454 11 351 7 695 6 754
Omsättningstillgångar 108 954 112 589 108 323 101 364 111 683 123 531 123 026 85 655 92 220 85 450
Tillgångar 118 368 125 277 123 839 105 508 118 599 132 877 131 480 97 006 99 915 92 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 937 1 211 1 211 1 545 1 545 1 857 1 759 1 654 2 278 7 425
Minoritetsintressen 47 511 53 347 44 619 47 731 52 897 68 028 72 434 44 500 13 537 8 897
Avsättningar (tkr) 1 061 2 930 4 975 465 767 1 875 226 305 349 241
Långfristiga skulder 7 716 6 968 8 017 4 459 6 087 9 000 9 233 9 336 9 496 9 916
Kortfristiga skulder 61 143 60 821 65 017 51 308 57 303 52 117 47 828 41 211 74 255 65 725
Skulder och eget kapital 118 368 125 277 123 839 105 508 118 599 132 877 131 480 97 006 99 915 92 204
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 1 246 825 874 1 068 1 020 980 1 860 643
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 72 747 70 545 80 694 73 332 74 841 70 583 71 765 74 015 65 527 57 160
Varav resultatlön till övriga anställda - 4 931 - - - - 0 6 292 - -
Sociala kostnader 32 766 31 684 36 108 33 284 33 970 30 812 34 213 34 076 32 094 28 607
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 286 376 274 772 284 105 263 971 295 282 309 306 315 473 308 701 295 039 271 825
Nyckeltal
Antal anställda 152 148 164 168 186 173 188 195 171 160
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 884 1 852 1 732 1 571 1 588 1 772 1 678 1 583 1 725 1 699
Personalkostnader per anställd (tkr) 753 760 778 706 655 654 637 620 693 637
Rörelseresultat, EBITDA 47 113 47 090 41 913 33 643 48 306 59 725 71 539 62 270 17 153 14 421
Nettoomsättningförändring 4,50% -3,54% 7,63% -10,60% -3,66% -2,84% 2,19% 4,63% 8,54% -%
Du Pont-modellen 35,65% 33,97% 30,57% 29,05% 37,63% 41,64% 51,67% 60,05% 15,55% 13,54%
Vinstmarginal 14,74% 15,53% 13,33% 11,61% 15,12% 18,05% 21,53% 18,87% 5,27% 4,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,70% 18,89% 15,24% 18,96% 18,42% 23,30% 23,84% 14,40% 6,09% 7,26%
Soliditet 0,79% 0,97% 0,98% 1,46% 1,30% 1,40% 1,34% 1,71% 2,28% 8,05%
Kassalikviditet 178,20% 185,12% 166,61% 197,56% 194,90% 237,03% 257,23% 207,84% 124,19% 130,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 287 096 273 645 286 374 266 969 289 916 290 271 305 139 297 562 293 953 270 659
Övrig omsättning - 719 - - - - 2 247 1 831 8 378 20 615
Rörelseresultat (EBIT) 279 -131 491 71 414 578 971 484 826 4 080
Resultat efter finansnetto 154 -286 290 607 340 318 490 317 1 284 3 866
Årets resultat 0 0 0 607 0 0 0 0 625 2 409
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 235 9 103 8 337 6 179 7 707 9 658 9 852 9 963 10 137 10 691
Omsättningstillgångar 79 769 74 377 57 465 51 651 59 013 63 345 67 241 53 733 63 312 55 596
Tillgångar 91 004 83 480 65 802 57 830 66 720 73 003 77 093 63 696 73 449 66 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 908 908 908 1 515 908 908 908 644 1 269 6 744
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 716 5 968 6 617 4 459 6 087 9 000 9 233 9 336 9 496 9 916
Kortfristiga skulder 82 380 76 604 58 277 51 856 59 725 63 095 66 952 53 716 62 684 49 627
Skulder och eget kapital 91 004 83 480 65 802 57 830 66 720 73 003 77 093 63 696 73 449 66 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 258 832 1 246 825 874 1 068 1 020 980 877 643
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 516 261 298 259 275 336 320 291 274 209
Utdelning till aktieägare 0 0 0 607 0 0 0 0 625 6 100
Omsättning 287 096 274 364 286 374 266 969 289 916 290 271 307 386 299 393 302 331 291 274
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 287 096 273 645 286 374 266 969 289 916 290 271 305 139 297 562 293 953 270 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 793 1 110 1 554 1 106 1 150 1 404 1 340 1 271 1 585 1 447
Rörelseresultat, EBITDA 279 -131 491 71 419 584 979 498 840 4 089
Nettoomsättningförändring 4,92% -4,44% 7,27% -7,92% -0,12% -4,87% 2,55% 1,23% 8,61% -%
Du Pont-modellen 0,42% -0,07% 0,93% 1,50% 0,91% 0,98% 1,26% 0,91% 2,35% 6,45%
Vinstmarginal 0,13% -0,02% 0,21% 0,33% 0,21% 0,25% 0,32% 0,20% 0,59% 1,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,91% -0,81% -0,28% -0,08% -0,25% 0,09% 0,09% 0,01% 0,21% 2,21%
Soliditet 1,00% 1,09% 1,38% 2,62% 1,36% 1,24% 1,18% 1,01% 1,73% 10,17%
Kassalikviditet 96,83% 97,09% 98,61% 99,60% 98,81% 100,40% 100,43% 100,03% 101,00% 112,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...