Visa allt om MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 274 053 284 105 263 971 295 282 306 503 315 473 308 701 295 039 271 825 334 806
Övrig omsättning 719 - - - 2 803 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 42 390 37 671 30 320 44 197 55 015 67 855 57 847 14 562 11 799 12 235
Resultat efter finansnetto 42 202 37 423 30 504 44 383 55 024 67 508 57 858 15 025 12 021 12 169
Årets resultat 42 488 0 0 -312 98 -159 1 953 2 233 8 628
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 688 15 516 4 144 6 916 9 346 8 454 11 351 7 695 6 754 7 048
Omsättningstillgångar 112 589 108 323 101 364 111 683 123 531 123 026 85 655 92 220 85 450 76 556
Tillgångar 125 277 123 839 105 508 118 599 132 877 131 480 97 006 99 915 92 204 83 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 211 1 211 1 545 1 545 1 857 1 759 1 654 2 278 7 425 12 192
Minoritetsintressen 53 347 44 619 47 731 52 897 68 028 72 434 44 500 13 537 8 897 450
Avsättningar (tkr) 2 930 4 975 465 767 1 875 226 305 349 241 333
Långfristiga skulder 6 968 8 017 4 459 6 087 9 000 9 233 9 336 9 496 9 916 11 637
Kortfristiga skulder 60 821 65 017 51 308 57 303 52 117 47 828 41 211 74 255 65 725 58 992
Skulder och eget kapital 125 277 123 839 105 508 118 599 132 877 131 480 97 006 99 915 92 204 83 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 1 246 825 874 1 068 1 020 980 1 860 643 777
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 70 545 80 694 73 332 74 841 70 583 71 765 74 015 65 527 57 160 65 537
Varav resultatlön till övriga anställda 4 931 - - - - 0 6 292 - - -
Sociala kostnader 31 684 36 108 33 284 33 970 30 812 34 213 34 076 32 094 28 607 31 609
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 274 772 284 105 263 971 295 282 309 306 315 473 308 701 295 039 271 825 334 806
Nyckeltal
Antal anställda 148 164 168 186 173 188 195 171 160 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 852 1 732 1 571 1 588 1 772 1 678 1 583 1 725 1 699 2 247
Personalkostnader per anställd (tkr) 760 778 706 655 654 637 620 693 637 774
Rörelseresultat, EBITDA 47 090 41 913 33 643 48 306 59 725 71 539 62 270 17 153 14 421 15 626
Nettoomsättningförändring -3,54% 7,63% -10,60% -3,66% -2,84% 2,19% 4,63% 8,54% -18,81% -%
Du Pont-modellen 33,97% 30,57% 29,05% 37,63% 41,64% 51,67% 60,05% 15,55% 13,54% 15,15%
Vinstmarginal 15,53% 13,33% 11,61% 15,12% 18,05% 21,53% 18,87% 5,27% 4,59% 3,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,89% 15,24% 18,96% 18,42% 23,30% 23,84% 14,40% 6,09% 7,26% 5,25%
Soliditet 0,97% 0,98% 1,46% 1,30% 1,40% 1,34% 1,71% 2,28% 8,05% 14,58%
Kassalikviditet 185,12% 166,61% 197,56% 194,90% 237,03% 257,23% 207,84% 124,19% 130,01% 129,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 273 645 286 374 266 969 289 916 290 271 305 139 297 562 293 953 270 659 329 251
Övrig omsättning 719 - - - - 2 247 1 831 8 378 20 615 29 764
Rörelseresultat (EBIT) -131 491 71 414 578 971 484 826 4 080 12 558
Resultat efter finansnetto -286 290 607 340 318 490 317 1 284 3 866 12 184
Årets resultat 0 0 607 0 0 0 0 625 2 409 8 636
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 103 8 337 6 179 7 707 9 658 9 852 9 963 10 137 10 691 12 467
Omsättningstillgångar 74 377 57 465 51 651 59 013 63 345 67 241 53 733 63 312 55 596 46 708
Tillgångar 83 480 65 802 57 830 66 720 73 003 77 093 63 696 73 449 66 287 59 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 908 908 1 515 908 908 908 644 1 269 6 744 11 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 968 6 617 4 459 6 087 9 000 9 233 9 336 9 496 9 916 11 637
Kortfristiga skulder 76 604 58 277 51 856 59 725 63 095 66 952 53 716 62 684 49 627 36 203
Skulder och eget kapital 83 480 65 802 57 830 66 720 73 003 77 093 63 696 73 449 66 287 59 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 832 1 246 825 874 1 068 1 020 980 877 643 767
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 261 298 259 275 336 320 291 274 209 268
Utdelning till aktieägare 0 0 607 0 0 0 0 625 6 100 7 000
Omsättning 274 364 286 374 266 969 289 916 290 271 307 386 299 393 302 331 291 274 359 015
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 273 645 286 374 266 969 289 916 290 271 305 139 297 562 293 953 270 659 329 251
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 110 1 554 1 106 1 150 1 404 1 340 1 271 1 585 1 447 3 501
Rörelseresultat, EBITDA -131 491 71 419 584 979 498 840 4 089 12 570
Nettoomsättningförändring -4,44% 7,27% -7,92% -0,12% -4,87% 2,55% 1,23% 8,61% -17,80% -%
Du Pont-modellen -0,07% 0,93% 1,50% 0,91% 0,98% 1,26% 0,91% 2,35% 6,45% 21,40%
Vinstmarginal -0,02% 0,21% 0,33% 0,21% 0,25% 0,32% 0,20% 0,59% 1,58% 3,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,81% -0,28% -0,08% -0,25% 0,09% 0,09% 0,01% 0,21% 2,21% 3,19%
Soliditet 1,09% 1,38% 2,62% 1,36% 1,24% 1,18% 1,01% 1,73% 10,17% 19,16%
Kassalikviditet 97,09% 98,61% 99,60% 98,81% 100,40% 100,43% 100,03% 101,00% 112,03% 129,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...