allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

MAZARS SET Revisionsbyrå AB

ORG.NR: 556439-2099
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200608 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 274 053 284 105 263 971  
  Övrig omsättning (TKR) 719 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 42 390 37 671 30 320  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 42 202 37 423 30 504  
  Årets resultat (TKR) 42 488 0 0  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 12 688 15 516 4 144  
  Omsättningstillgångar (TKR) 112 589 108 323 101 364  
  Tillgångar (TKR) 125 277 123 839 105 508  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 1 211 1 211 1 545  
  Minoritetsintressen (TKR) 53 347 44 619 47 731  
  Avsättningar (TKR) 2 930 4 975 465  
  Långfristiga skulder (TKR) 6 968 8 017 4 459  
  Kortfristiga skulder (TKR) 60 821 65 017 51 308  
  Skulder och eget kapital (TKR) 125 277 123 839 105 508  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD 0 1 246 825  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 70 545 80 694 73 332  
  Varav resultatlön till övriga anställda 4 931                      
  Sociala kostnader 31 684 36 108 33 284  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 148 164 168  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 852 1 732 1 571  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 760 778 706  
  Nettoomsättningförändring -3,54 % 7,63 % -10,60 %  
  Vinstmarginal 15,53 % 13,33 % 11,61 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 0,97 % 0,98 % 1,46 %  
  Kassalikviditet 185,12 % 166,61 % 197,56 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200608 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 273 645 286 374 266 969  
  Övrig omsättning (TKR) 719 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -131 491 71  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -286 290 607  
  Årets resultat (TKR) 0 0 607  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 9 103 8 337 6 179  
  Omsättningstillgångar (TKR) 74 377 57 465 51 651  
  Tillgångar (TKR) 83 480 65 802 57 830  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 908 908 1 515  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 5 968 6 617 4 459  
  Kortfristiga skulder (TKR) 76 604 58 277 51 856  
  Skulder och eget kapital (TKR) 83 480 65 802 57 830  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD 832 1 246 825  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 261 298 259  
  Utdelning till aktieägare 0 0 607  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 1 1 1  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 273 645 286 374 266 969  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 110 1 554 1 106  
  Nettoomsättningförändring -4,44 % 7,27 % -7,92 %  
  Vinstmarginal -0,02 % 0,21 % 0,33 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 1,09 % 1,38 % 2,62 %  
  Kassalikviditet 97,09 % 98,61 % 99,60 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 20 augusti 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X