Visa allt om Smålands Miljö Aktiebolag
Visa allt om Smålands Miljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 65 522 62 398 65 427 62 082 58 963 54 738 55 708 61 400 58 492 56 507
Övrig omsättning 2 626 1 822 1 423 1 439 1 902 2 432 1 055 1 028 816 420
Rörelseresultat (EBIT) -400 1 859 1 072 2 034 5 047 -2 140 -4 816 1 627 3 694 -1 846
Resultat efter finansnetto -314 1 912 1 076 1 967 4 896 -2 285 -4 873 1 491 3 489 -2 075
Årets resultat 334 2 576 2 204 988 1 231 156 151 132 9 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 839 18 724 19 079 22 961 27 676 22 948 27 801 19 634 13 386 14 451
Omsättningstillgångar 25 215 22 843 16 240 17 674 12 846 12 052 11 809 13 408 14 190 11 692
Tillgångar 40 054 41 567 35 319 40 635 40 522 35 000 39 610 33 042 27 575 26 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 070 7 736 5 184 2 981 1 993 761 605 454 322 313
Obeskattade reserver 1 407 2 170 3 563 5 315 4 631 3 347 1 909 2 173 0 38
Avsättningar (tkr) 211 229 255 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 500 15 500 15 500 15 500 16 527 2 587 4 497 0 1 059 2 687
Kortfristiga skulder 14 867 15 932 10 816 16 840 17 372 28 304 32 599 30 414 26 194 23 104
Skulder och eget kapital 40 054 41 567 35 319 40 635 40 522 35 000 39 610 33 042 27 575 26 142
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 404 13 367 14 101 12 663 11 425 11 152 11 170 11 022 9 477 8 726
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 4 164 3 969 4 244 3 676 3 544 3 471 3 552 3 675 3 488 3 017
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 68 148 64 220 66 850 63 521 60 865 57 170 56 763 62 428 59 308 56 927
Nyckeltal
Antal anställda 40 44 45 42 38 36 36 36 30 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 638 1 418 1 454 1 478 1 552 1 521 1 547 1 706 1 950 1 766
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 395 409 390 395 408 411 411 435 370
Rörelseresultat, EBITDA 4 467 7 861 7 022 7 507 11 752 3 333 2 502 5 239 9 980 3 503
Nettoomsättningförändring 5,01% -4,63% 5,39% 5,29% 7,72% -1,74% -9,27% 4,97% 3,51% -%
Du Pont-modellen -0,79% 4,60% 3,05% 5,01% 12,48% -6,09% -12,15% 4,95% 13,43% -7,04%
Vinstmarginal -0,48% 3,06% 1,64% 3,28% 8,57% -3,89% -8,64% 2,67% 6,33% -3,26%
Bruttovinstmarginal 35,94% 43,96% 44,42% 44,02% 47,33% 37,23% 36,40% 37,13% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,79% 11,08% 8,29% 1,34% -7,68% -29,69% -37,32% -27,70% -20,52% -20,20%
Soliditet 22,89% 22,68% 22,55% 16,98% 13,34% 9,22% 5,08% 6,11% 1,17% 1,30%
Kassalikviditet 169,60% 143,38% 150,15% 104,95% 73,95% 42,58% 36,23% 44,08% 54,17% 50,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...