Visa allt om Borgholms Lack AB
Visa allt om Borgholms Lack AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 711 1 755 1 698 1 525 1 487 1 392 1 238 1 299 1 175 1 116
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 196 126 16 115 68 -31 -8 25 96
Resultat efter finansnetto 171 198 127 18 117 69 -31 -5 25 93
Årets resultat 147 122 98 11 84 34 -2 3 26 79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 31 31 31 31 34 41 48 27 41
Omsättningstillgångar 1 138 1 016 853 741 748 656 526 588 550 535
Tillgångar 1 170 1 048 885 773 779 691 567 635 577 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 745 658 576 518 507 423 389 391 388 363
Obeskattade reserver 50 69 28 28 28 28 9 46 59 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 375 321 280 227 244 239 169 199 130 137
Skulder och eget kapital 1 170 1 048 885 773 779 691 567 635 577 575
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 204 204 212 212 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 561 590 661 575 515 253 242 221 119 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 295 205 189 174 161 158 158 147 112 95
Utdelning till aktieägare 60 60 40 40 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 711 1 755 1 698 1 525 1 487 1 392 1 238 1 299 1 175 1 116
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 570 585 566 508 496 696 619 650 1 175 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) 285 269 285 252 228 333 305 303 455 389
Rörelseresultat, EBITDA 170 196 126 16 118 74 -24 3 38 109
Nettoomsättningförändring -2,51% 3,36% 11,34% 2,56% 6,82% 12,44% -4,70% 10,55% 5,29% -%
Du Pont-modellen 14,62% 18,80% 14,35% 2,46% 15,02% 9,99% -5,11% -0,47% 5,20% 17,04%
Vinstmarginal 9,99% 11,23% 7,48% 1,25% 7,87% 4,96% -2,34% -0,23% 2,55% 8,78%
Bruttovinstmarginal 77,91% 76,52% 77,80% 73,77% 77,47% 77,16% 76,49% 76,98% 71,23% 74,82%
Rörelsekapital/omsättning 44,59% 39,60% 33,75% 33,70% 33,89% 29,96% 28,84% 29,95% 35,74% 35,66%
Soliditet 67,01% 67,92% 67,55% 69,68% 67,73% 64,20% 69,78% 66,79% 74,61% 72,52%
Kassalikviditet 241,33% 246,11% 230,00% 226,43% 216,39% 188,70% 204,73% 198,99% 304,62% 262,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...