Visa allt om Pinnen Aktiebolag
Visa allt om Pinnen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 280 2 267 2 220 2 361 2 262 1 715 1 867 3 631 1 864 2 066
Övrig omsättning - - - 10 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 477 196 786 831 -1 977 -690 35 1 034 698 1 164
Resultat efter finansnetto 404 79 572 613 -2 246 -911 -130 809 592 1 015
Årets resultat 34 12 9 1 428 -1 439 0 0 437 320 729
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 170 2 500 2 711 3 032 3 358 3 592 4 047 4 127 4 594 4 906
Omsättningstillgångar 4 705 4 536 4 198 3 560 2 453 3 451 4 166 4 448 2 751 2 274
Tillgångar 6 875 7 035 6 908 6 592 5 811 7 042 8 213 8 575 7 345 7 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 267 2 234 2 222 2 213 785 2 224 2 223 2 223 1 786 1 466
Obeskattade reserver 12 0 202 202 347 347 472 607 405 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 200 3 700 3 685 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 4 300 4 500
Kortfristiga skulder 1 395 1 102 800 777 1 079 671 1 517 1 545 854 954
Skulder och eget kapital 6 875 7 035 6 908 6 592 5 811 7 042 8 213 8 575 7 345 7 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 76 475 680 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 24 261 184 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 280 2 267 2 220 2 371 2 262 1 715 1 867 3 631 1 864 2 066
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 715 1 867 3 631 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 99 746 869 - -
Rörelseresultat, EBITDA 807 525 1 107 1 157 -1 646 -369 352 1 500 698 1 478
Nettoomsättningförändring 0,57% 2,12% -5,97% 4,38% 31,90% -8,14% -48,58% -% -9,78% -%
Du Pont-modellen 6,94% 2,79% 11,38% 12,61% -34,02% -9,59% 0,46% 13,80% 10,71% 16,36%
Vinstmarginal 20,92% 8,65% 35,41% 35,20% -87,40% -39,36% 2,04% 32,58% 42,22% 56,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 145,18% 151,48% 153,06% 117,87% 60,74% 162,10% 141,89% 79,95% 101,77% 63,89%
Soliditet 33,11% 31,76% 34,45% 35,83% 17,91% 35,21% 31,30% 31,02% 28,29% 23,03%
Kassalikviditet 337,28% 411,62% 524,75% 458,17% 227,34% 514,31% 274,62% 287,90% 322,13% 238,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...