Visa allt om Salong Gallerian AB
Visa allt om Salong Gallerian AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 321 1 766 1 166 1 457 1 375 1 909 1 962 1 967 1 981 1 969
Övrig omsättning 1 7 - - - 45 82 - - 11
Rörelseresultat (EBIT) 71 43 86 -28 -230 20 228 -23 -66 97
Resultat efter finansnetto 71 43 87 -12 -232 15 243 -115 -60 100
Årets resultat 36 29 87 -10 -135 15 171 -108 -3 32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 51 0 0 178 187 198 205 330 337
Omsättningstillgångar 664 586 372 288 292 612 683 468 466 490
Tillgångar 732 637 372 288 469 798 881 673 796 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 230 201 114 223 358 444 273 381 413
Obeskattade reserver 34 12 0 0 2 100 100 60 64 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 432 395 171 174 243 340 338 341 351 287
Skulder och eget kapital 732 637 372 288 469 798 881 673 796 827
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 276 252 189 264 261 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 170 887 434 711 443 695 687 742 736 739
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 382 213 120 227 263 337 311 359 390 393
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 100 0 100 0 0 30
Omsättning 2 322 1 773 1 166 1 457 1 375 1 954 2 044 1 967 1 981 1 980
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 580 589 583 486 458 477 491 492 495 492
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 370 280 315 331 327 300 346 349 355
Rörelseresultat, EBITDA 91 53 86 -26 -226 24 250 6 -39 113
Nettoomsättningförändring 31,43% 51,46% -19,97% 5,96% -27,97% -2,70% -0,25% -0,71% 0,61% -%
Du Pont-modellen 9,70% 6,91% 23,66% -3,82% -48,40% 2,88% 27,58% -2,53% -7,54% 12,09%
Vinstmarginal 3,06% 2,49% 7,55% -0,75% -16,51% 1,20% 12,39% -0,86% -3,03% 5,08%
Bruttovinstmarginal 86,47% 84,37% 83,62% 86,14% 86,04% 87,59% 88,38% 88,00% 88,44% 90,35%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 10,82% 17,24% 7,82% 3,56% 14,25% 17,58% 6,46% 5,81% 10,31%
Soliditet 39,96% 37,58% 54,03% 39,58% 47,86% 54,10% 58,76% 46,98% 53,65% 60,91%
Kassalikviditet 105,09% 100,51% 108,19% 86,78% 70,37% 127,94% 153,55% 95,31% 90,88% 119,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...