Visa allt om Huset Lilla Nääs Aktiebolag
Visa allt om Huset Lilla Nääs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 015 917 702 964 1 422 1 465 1 657 2 490 2 757 4 275
Övrig omsättning - - - 6 11 11 32 16 115 79
Rörelseresultat (EBIT) 45 36 23 11 101 10 82 128 132 77
Resultat efter finansnetto 17 3 -10 -22 61 -23 49 81 97 31
Årets resultat 9 1 1 0 32 -1 26 36 49 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 28 67 108 135 149
Omsättningstillgångar 488 522 456 457 926 987 1 045 883 1 293 1 578
Tillgångar 488 522 456 457 929 1 015 1 112 991 1 428 1 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 372 371 370 370 338 339 313 277 228
Obeskattade reserver 26 21 20 32 55 39 63 50 26 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 352 463 0 20 56 92
Kortfristiga skulder 80 129 64 55 152 174 710 608 1 069 1 406
Skulder och eget kapital 488 522 456 457 929 1 015 1 112 991 1 428 1 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 107 215 247 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 30 10 76 0 240 184 137 63 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 45 54 48 69 0 108 106 144 123 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 015 917 702 970 1 433 1 476 1 689 2 506 2 872 4 354
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 015 917 702 964 - 733 829 1 245 1 379 2 138
Personalkostnader per anställd (tkr) 60 96 74 166 - 188 213 276 260 365
Rörelseresultat, EBITDA 45 36 23 14 126 49 123 170 146 101
Nettoomsättningförändring 10,69% 30,63% -27,18% -32,21% -2,94% -11,59% -33,45% -9,68% -35,51% -%
Du Pont-modellen 9,22% 6,90% 5,04% 2,41% 10,87% 0,99% 7,37% 12,92% 9,24% 4,57%
Vinstmarginal 4,43% 3,93% 3,28% 1,14% 7,10% 0,68% 4,95% 5,14% 4,79% 1,85%
Bruttovinstmarginal 44,14% 52,67% 56,84% 55,91% 56,26% 60,27% 60,65% 50,20% 41,10% 40,02%
Rörelsekapital/omsättning 40,20% 42,86% 55,84% 41,70% 54,43% 55,49% 20,22% 11,04% 8,12% 4,02%
Soliditet 82,23% 74,40% 84,78% 86,12% 44,19% 36,13% 34,66% 35,22% 20,71% 13,20%
Kassalikviditet -355,00% -235,66% -600,00% -758,18% 42,11% 59,20% 27,61% 9,38% 35,45% 42,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...