Visa allt om Köpinge Rör Aktiebolag
Visa allt om Köpinge Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 988 3 185 4 043 4 023 5 017 5 939 4 111 4 236 3 596 4 419
Övrig omsättning - 12 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 42 80 20 250 429 721 188 91 105 58
Resultat efter finansnetto 13 55 -16 226 399 691 138 29 58 0
Årets resultat 12 18 13 132 228 386 105 27 26 5
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 213 266 0 16 37 65 123 184 139
Omsättningstillgångar 1 757 1 669 1 745 2 105 2 051 1 986 1 508 1 536 1 229 1 202
Tillgångar 1 906 1 882 2 011 2 105 2 067 2 023 1 573 1 659 1 413 1 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 435 423 405 592 660 632 346 240 213 187
Obeskattade reserver 344 347 316 351 305 216 49 54 63 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 665 692 743 454 442 500 714 1 024 826 781
Kortfristiga skulder 462 421 548 708 660 675 464 339 311 332
Skulder och eget kapital 1 906 1 882 2 011 2 105 2 067 2 023 1 573 1 659 1 413 1 342
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 763 744 652 588 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 941 763 990 949 903 0 0 48 46 41
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 346 263 361 371 334 219 216 209 186 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 200 200 100 0 0 0
Omsättning 3 988 3 197 4 043 4 023 5 017 5 939 4 111 4 236 3 596 4 419
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 329 1 062 1 348 1 341 1 672 1 980 1 370 1 412 1 199 1 473
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 342 451 440 413 353 320 303 273 255
Rörelseresultat, EBITDA 106 133 75 266 450 749 229 152 162 119
Nettoomsättningförändring 25,21% -21,22% 0,50% -19,81% -15,52% 44,47% -2,95% 17,80% -18,62% -%
Du Pont-modellen 2,31% 4,25% 1,19% 12,02% 21,09% 35,69% 11,95% 5,55% 7,43% 4,32%
Vinstmarginal 1,10% 2,51% 0,59% 6,29% 8,69% 12,16% 4,57% 2,17% 2,92% 1,31%
Bruttovinstmarginal 45,99% 48,51% 47,98% 51,13% 42,93% 38,93% 27,54% 23,30% 26,42% 18,31%
Rörelsekapital/omsättning 32,47% 39,18% 29,61% 34,73% 27,73% 22,07% 25,40% 28,26% 25,53% 19,69%
Soliditet 36,90% 36,86% 32,40% 40,41% 42,81% 39,11% 24,29% 16,81% 18,28% 16,13%
Kassalikviditet 237,45% 214,25% 183,76% 193,79% 197,27% 176,44% 46,55% 88,50% 42,77% 102,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...