Visa allt om PM Nordic AB
Visa allt om PM Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 119 887 78 432 53 523 52 263 40 356 58 331 33 034 61 148 74 889 49 837
Övrig omsättning 506 31 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 715 3 705 3 584 1 520 2 053 2 354 1 488 1 012 3 843 1 790
Resultat efter finansnetto 6 669 3 650 3 473 1 504 2 076 2 336 1 492 1 181 4 040 1 974
Årets resultat 3 620 2 030 1 924 780 1 335 1 668 1 259 1 031 2 738 1 213
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 642 1 949 251 458 509 660 745 1 013 1 165 3 374
Omsättningstillgångar 28 102 16 448 23 496 20 400 16 964 16 634 10 202 12 348 29 988 22 027
Tillgångar 31 744 18 396 23 747 20 858 17 473 17 294 10 947 13 361 31 153 25 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 383 6 763 4 733 2 809 10 029 8 694 7 026 5 988 15 957 13 219
Obeskattade reserver 4 634 2 707 1 700 900 500 245 190 431 699 482
Avsättningar (tkr) 216 348 414 413 332 366 302 473 340 260
Långfristiga skulder 0 0 22 2 583 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 511 8 578 16 878 14 153 6 612 7 989 3 429 6 469 14 157 11 440
Skulder och eget kapital 31 744 18 396 23 747 20 858 17 473 17 294 10 947 13 361 31 153 25 401
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 1 280 1 560 940 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 300 200 200
Löner till övriga anställda 4 313 3 841 3 270 4 150 3 803 3 729 1 892 2 113 2 212 1 616
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 610 1 324 1 207 1 474 1 256 1 221 1 090 1 207 1 061 834
Utdelning till aktieägare 2 000 1 000 0 0 8 000 0 0 0 11 000 0
Omsättning 120 393 78 463 53 524 52 263 40 356 58 331 33 034 61 148 74 889 49 837
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 10 10 8 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 989 7 843 5 352 5 226 4 036 7 291 4 129 7 644 9 361 7 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 631 533 461 585 524 645 553 628 542 475
Rörelseresultat, EBITDA 7 168 4 155 3 617 1 643 2 186 2 629 1 838 1 496 4 264 2 710
Nettoomsättningförändring 52,85% 46,54% 2,41% 29,50% -30,82% 76,58% -45,98% -18,35% 50,27% -%
Du Pont-modellen 21,19% 20,22% 15,25% 7,57% 11,94% 13,61% 14,02% 8,91% 13,00% 7,77%
Vinstmarginal 5,61% 4,74% 6,77% 3,02% 5,17% 4,04% 4,65% 1,95% 5,41% 3,96%
Bruttovinstmarginal 14,57% 16,99% 22,26% 20,39% 26,23% 17,84% 26,64% 14,40% 13,99% 16,10%
Rörelsekapital/omsättning 8,83% 10,03% 12,36% 11,95% 25,65% 14,82% 20,50% 9,61% 21,14% 21,24%
Soliditet 40,94% 48,24% 25,51% 16,65% 59,51% 51,32% 65,46% 47,14% 52,84% 53,41%
Kassalikviditet 131,12% 110,74% 64,26% 79,76% 227,48% 137,53% 210,53% 95,73% 156,60% 107,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...