Visa allt om PM Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 78 432 53 523 52 263 40 356 58 331 33 034 61 148 74 889 49 837 66 966
Övrig omsättning 31 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 705 3 584 1 520 2 053 2 354 1 488 1 012 3 843 1 790 3 419
Resultat efter finansnetto 3 650 3 473 1 504 2 076 2 336 1 492 1 181 4 040 1 974 3 580
Årets resultat 2 030 1 924 780 1 335 1 668 1 259 1 031 2 738 1 213 2 555
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 949 251 458 509 660 745 1 013 1 165 3 374 815
Omsättningstillgångar 16 448 23 496 20 400 16 964 16 634 10 202 12 348 29 988 22 027 16 472
Tillgångar 18 396 23 747 20 858 17 473 17 294 10 947 13 361 31 153 25 401 17 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 763 4 733 2 809 10 029 8 694 7 026 5 988 15 957 13 219 12 006
Obeskattade reserver 2 707 1 700 900 500 245 190 431 699 482 200
Avsättningar (tkr) 348 414 413 332 366 302 473 340 260 269
Långfristiga skulder 0 22 2 583 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 578 16 878 14 153 6 612 7 989 3 429 6 469 14 157 11 440 4 812
Skulder och eget kapital 18 396 23 747 20 858 17 473 17 294 10 947 13 361 31 153 25 401 17 287
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 280 1 560 940 826 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 300 200 200 400
Löner till övriga anställda 3 841 3 270 4 150 3 803 3 729 1 892 2 113 2 212 1 616 1 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 324 1 207 1 474 1 256 1 221 1 090 1 207 1 061 834 767
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 8 000 0 0 0 11 000 0 0
Omsättning 78 463 53 524 52 263 40 356 58 331 33 034 61 148 74 889 49 837 66 966
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 10 8 8 8 8 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 843 5 352 5 226 4 036 7 291 4 129 7 644 9 361 7 120 13 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 533 461 585 524 645 553 628 542 475 629
Rörelseresultat, EBITDA 4 155 3 617 1 643 2 186 2 629 1 838 1 496 4 264 2 710 3 697
Nettoomsättningförändring 46,54% 2,41% 29,50% -30,82% 76,58% -45,98% -18,35% 50,27% -25,58% -%
Du Pont-modellen 20,22% 15,25% 7,57% 11,94% 13,61% 14,02% 8,91% 13,00% 7,77% 20,71%
Vinstmarginal 4,74% 6,77% 3,02% 5,17% 4,04% 4,65% 1,95% 5,41% 3,96% 5,35%
Bruttovinstmarginal 16,99% 22,26% 20,39% 26,23% 17,84% 26,64% 14,40% 13,99% 16,10% 12,22%
Rörelsekapital/omsättning 10,03% 12,36% 11,95% 25,65% 14,82% 20,50% 9,61% 21,14% 21,24% 17,41%
Soliditet 48,24% 25,51% 16,65% 59,51% 51,32% 65,46% 47,14% 52,84% 53,41% 70,28%
Kassalikviditet 110,74% 64,26% 79,76% 227,48% 137,53% 210,53% 95,73% 156,60% 107,43% 286,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...