Visa allt om AV-Poolen Andréason och Rising Aktiebolag
Visa allt om AV-Poolen Andréason och Rising Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 066 3 147 1 766 2 167 2 361 2 624 2 273 3 977 2 718 3 385
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 157 421 34 -45 24 173 -71 89 333 247
Resultat efter finansnetto 150 432 54 -26 44 193 -51 111 363 286
Årets resultat 89 256 49 27 30 193 -94 68 191 203
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 268 187 238 85 202 337 491 598 431
Omsättningstillgångar 1 086 898 597 662 984 970 1 008 902 794 862
Tillgångar 1 262 1 165 784 901 1 069 1 172 1 345 1 394 1 392 1 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 437 564 408 509 628 758 665 899 1 031 1 040
Obeskattade reserver 181 148 44 53 116 108 108 108 93 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 643 454 332 339 325 306 572 387 268 253
Skulder och eget kapital 1 262 1 165 784 901 1 069 1 172 1 345 1 394 1 392 1 293
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 556 552 579 552 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 546 552 556 693 736 108 180 310 124 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 184 185 187 441 472 460 482 538 373 345
Utdelning till aktieägare 160 215 100 150 147 160 100 140 200 200
Omsättning 2 066 3 147 1 766 2 167 2 361 2 624 2 273 3 977 2 718 3 385
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 033 1 574 589 722 787 875 758 1 326 906 1 128
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 386 259 392 420 394 421 498 371 354
Rörelseresultat, EBITDA 234 484 86 35 141 309 108 329 571 413
Nettoomsättningförändring -34,35% 78,20% -18,50% -8,22% -10,02% 15,44% -42,85% 46,32% -19,70% -%
Du Pont-modellen 11,97% 37,08% 6,89% -2,77% 4,21% 16,47% -3,79% 7,96% 26,08% 22,20%
Vinstmarginal 7,31% 13,73% 3,06% -1,15% 1,91% 7,36% -2,24% 2,79% 13,36% 8,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,44% 14,11% 15,01% 14,91% 27,91% 25,30% 19,18% 12,95% 19,35% 17,99%
Soliditet 45,81% 58,32% 56,42% 60,83% 66,74% 71,47% 55,36% 70,07% 78,88% 80,43%
Kassalikviditet 168,90% 197,80% 179,82% 195,28% 302,77% 316,99% 176,22% 233,07% 296,27% 340,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...