Visa allt om Leijma-produkter försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Leijma-produkter försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 158 15 973 15 133 15 965 15 911 17 297 16 809 16 360 17 236 16 919
Övrig omsättning - - - - 332 11 - 14 97 21
Rörelseresultat (EBIT) 578 325 191 150 -57 427 697 992 1 541 1 365
Resultat efter finansnetto 569 285 159 145 -52 420 695 1 001 1 440 1 339
Årets resultat 417 240 73 81 3 285 389 541 1 113 965
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 513 565 617 545 202 292 193 172 24 140
Omsättningstillgångar 7 672 5 787 5 804 6 091 5 965 6 178 6 476 6 599 6 282 6 113
Tillgångar 8 185 6 353 6 420 6 636 6 167 6 470 6 669 6 771 6 306 6 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 472 2 055 1 815 2 742 3 286 3 783 3 998 4 110 4 068 3 255
Obeskattade reserver 428 404 440 388 372 443 423 259 12 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 234 1 056 1 079 660 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 051 2 837 3 087 2 846 2 509 2 244 2 248 2 402 2 225 2 835
Skulder och eget kapital 8 185 6 353 6 420 6 636 6 167 6 470 6 669 6 771 6 306 6 253
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 700 - - 0 - 481 452 408 383 380
Varav tantiem till styrelse & VD 700 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 730 2 652 2 461 2 578 2 409 2 141 1 844 1 788 1 726 1 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 365 1 127 1 076 1 051 1 032 1 089 972 975 837 766
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 625 500 0 500 500 100
Omsättning 17 158 15 973 15 133 15 965 16 243 17 308 16 809 16 374 17 333 16 940
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 7 7 8 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 145 1 997 2 162 2 281 2 273 2 162 2 401 2 337 2 155 2 115
Personalkostnader per anställd (tkr) 599 472 505 518 492 464 467 453 368 371
Rörelseresultat, EBITDA 630 377 278 198 -35 466 720 1 001 1 573 1 400
Nettoomsättningförändring 7,42% 5,55% -5,21% 0,34% -8,01% 2,90% 2,74% -5,08% 1,87% -%
Du Pont-modellen 7,06% 5,12% 3,02% 2,29% -0,81% 6,60% 10,68% 14,98% 24,48% 21,93%
Vinstmarginal 3,37% 2,03% 1,28% 0,95% -0,31% 2,47% 4,24% 6,20% 8,96% 8,10%
Bruttovinstmarginal 36,75% 31,68% 32,00% 28,74% 32,40% 33,97% 33,70% 36,56% 34,58% 34,35%
Rörelsekapital/omsättning 21,10% 18,47% 17,95% 20,33% 21,72% 22,74% 25,15% 25,65% 23,54% 19,37%
Soliditet 34,28% 37,31% 33,62% 45,63% 57,73% 63,52% 64,62% 63,45% 64,65% 53,93%
Kassalikviditet 90,74% 101,30% 84,97% 109,63% 112,63% 149,38% 164,90% 154,29% 154,61% 119,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...