Visa allt om Advokatbyrån Fred Höweler Aktiebolag
Visa allt om Advokatbyrån Fred Höweler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 017 1 164 1 807 1 409 1 232 1 727 1 265 1 254 1 445 1 834
Övrig omsättning - 3 - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 659 -83 431 140 245 769 112 89 184 331
Resultat efter finansnetto 666 -100 454 160 253 774 112 89 171 331
Årets resultat 380 189 256 62 130 415 62 177 143 149
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 88 94 103 116 91 104 123 569 375
Omsättningstillgångar 1 856 1 347 1 813 1 499 1 557 1 672 1 033 968 1 019 1 077
Tillgångar 1 937 1 434 1 907 1 602 1 672 1 763 1 137 1 091 1 588 1 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 425 1 201 1 168 1 062 1 147 1 161 875 933 845 791
Obeskattade reserver 347 175 521 404 350 280 78 61 230 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 261 162
Kortfristiga skulder 165 58 218 136 175 322 184 97 252 231
Skulder och eget kapital 1 937 1 434 1 907 1 602 1 672 1 763 1 137 1 091 1 588 1 452
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 120 353 293 180 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 450 350 408 402 237 51 33 11 61 84
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 44 66 54 38 35 53 75 101 142
Utdelning till aktieägare 0 0 36 150 0 0 0 120 89 89
Omsättning 2 017 1 167 1 807 1 409 1 232 1 727 1 265 1 254 1 446 1 834
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 017 1 164 1 807 1 409 1 232 1 727 1 265 1 254 723 917
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 397 558 457 294 228 469 409 173 322
Rörelseresultat, EBITDA 666 -76 440 153 255 782 130 115 300 471
Nettoomsättningförändring 73,28% -35,58% 28,25% 14,37% -28,66% 36,52% 0,88% -13,22% -21,21% -%
Du Pont-modellen 34,49% -5,65% 23,81% 9,99% 15,13% 43,90% 9,85% 8,34% 11,90% 23,90%
Vinstmarginal 33,12% -6,96% 25,12% 11,36% 20,54% 44,82% 8,85% 7,26% 13,08% 18,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,84% 110,74% 88,27% 96,74% 112,18% 78,17% 67,11% 69,46% 53,08% 46,13%
Soliditet 87,54% 93,27% 82,56% 84,88% 84,03% 77,56% 82,01% 89,54% 63,64% 67,77%
Kassalikviditet 1 124,85% 2 322,41% 831,65% 1 102,21% 889,71% 519,25% 561,41% 997,94% 404,37% 466,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...