Visa allt om JTS Rörservice AB
Visa allt om JTS Rörservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 473 9 264 5 761 6 727 5 711 4 497 4 155 3 216 3 037 2 562
Övrig omsättning - 105 101 99 - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 216 1 252 190 461 362 277 413 506 327 109
Resultat efter finansnetto 1 213 1 269 272 470 374 229 426 503 324 106
Årets resultat 810 715 345 240 201 181 229 260 189 70
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 431 507 527 501 353 506 256 159
Omsättningstillgångar 3 746 2 537 1 013 1 268 936 661 922 490 501 419
Tillgångar 3 846 2 637 1 444 1 774 1 463 1 162 1 275 996 756 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 195 1 021 666 484 534 533 492 461 352 252
Obeskattade reserver 808 648 318 498 370 280 330 230 100 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 844 968 460 792 559 349 453 305 305 276
Skulder och eget kapital 3 846 2 637 1 444 1 774 1 463 1 162 1 275 996 756 578
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 741 720 647 52 621
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 365 2 437 1 422 1 551 1 357 252 282 220 179 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 210 883 689 662 554 440 364 349 326 290
Utdelning till aktieägare 800 636 360 163 290 200 140 198 150 89
Omsättning 11 473 9 369 5 862 6 826 5 711 4 497 4 155 3 216 3 037 2 566
Nyckeltal
Antal anställda 10 7 5 5 5 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 147 1 323 1 152 1 345 1 142 1 499 1 385 1 072 1 012 1 281
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 496 418 465 383 492 460 422 377 479
Rörelseresultat, EBITDA 1 216 1 252 190 461 367 277 413 506 330 112
Nettoomsättningförändring 23,84% 60,81% -14,36% 17,79% 27,00% 8,23% 29,20% 5,89% 18,54% -%
Du Pont-modellen 31,64% 48,16% 18,98% 26,49% 25,63% 24,10% 33,49% 50,80% 43,25% 19,03%
Vinstmarginal 10,61% 13,71% 4,76% 6,99% 6,57% 6,23% 10,28% 15,73% 10,77% 4,29%
Bruttovinstmarginal 66,96% 64,79% 54,37% 54,24% 54,88% 53,90% 59,37% 70,96% 63,25% 70,02%
Rörelsekapital/omsättning 16,58% 16,94% 9,60% 7,08% 6,60% 6,94% 11,29% 5,75% 6,45% 5,58%
Soliditet 47,46% 57,89% 63,30% 47,97% 55,14% 63,63% 57,66% 62,91% 56,08% 49,83%
Kassalikviditet 197,78% 251,86% 201,30% 149,12% 158,50% 168,48% 182,34% 155,74% 159,34% 146,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...