Visa allt om JTS Rörservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 9 264 5 761 6 727 5 711 4 497 4 155 3 216 3 037 2 562 2 421
Övrig omsättning 105 101 99 - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 252 190 461 362 277 413 506 327 109 184
Resultat efter finansnetto 1 269 272 470 374 229 426 503 324 106 184
Årets resultat 715 345 240 201 181 229 260 189 70 86
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 431 507 527 501 353 506 256 159 141
Omsättningstillgångar 2 537 1 013 1 268 936 661 922 490 501 419 404
Tillgångar 2 637 1 444 1 774 1 463 1 162 1 275 996 756 578 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 021 666 484 534 533 492 461 352 252 262
Obeskattade reserver 648 318 498 370 280 330 230 100 50 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 968 460 792 559 349 453 305 305 276 233
Skulder och eget kapital 2 637 1 444 1 774 1 463 1 162 1 275 996 756 578 545
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 741 720 647 52 621 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 437 1 422 1 551 1 357 252 282 220 179 32 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 883 689 662 554 440 364 349 326 290 230
Utdelning till aktieägare 636 360 163 290 200 140 198 150 89 80
Omsättning 9 369 5 862 6 826 5 711 4 497 4 155 3 216 3 037 2 566 2 421
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 5 5 3 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 323 1 152 1 345 1 142 1 499 1 385 1 072 1 012 1 281 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 418 465 383 492 460 422 377 479 284
Rörelseresultat, EBITDA 1 252 190 461 367 277 413 506 330 112 187
Nettoomsättningförändring 60,81% -14,36% 17,79% 27,00% 8,23% 29,20% 5,89% 18,54% 5,82% -%
Du Pont-modellen 48,16% 18,98% 26,49% 25,63% 24,10% 33,49% 50,80% 43,25% 19,03% 33,76%
Vinstmarginal 13,71% 4,76% 6,99% 6,57% 6,23% 10,28% 15,73% 10,77% 4,29% 7,60%
Bruttovinstmarginal 64,79% 54,37% 54,24% 54,88% 53,90% 59,37% 70,96% 63,25% 70,02% 71,50%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% 9,60% 7,08% 6,60% 6,94% 11,29% 5,75% 6,45% 5,58% 7,06%
Soliditet 57,89% 63,30% 47,97% 55,14% 63,63% 57,66% 62,91% 56,08% 49,83% 54,68%
Kassalikviditet 251,86% 201,30% 149,12% 158,50% 168,48% 182,34% 155,74% 159,34% 146,38% 166,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...