Visa allt om IndustriProcess Stockholm Aktiebolag
Visa allt om IndustriProcess Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 627 1 347 620 183 415 1 077 1 237 1 245 1 325
Övrig omsättning 245 - - - 4 3 - 42 9 3
Rörelseresultat (EBIT) 136 3 348 70 -26 -9 237 307 310 41
Resultat efter finansnetto 141 0 344 69 -26 -8 235 307 328 42
Årets resultat 112 0 254 58 -26 -5 229 308 328 42
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 242 651 500 144 109 153 177 131 259 35
Tillgångar 242 651 500 144 109 153 177 131 259 35
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 100 388 134 75 101 106 -122 -430 -758
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 219 480 600
Kortfristiga skulder 123 550 113 10 34 51 70 35 209 193
Skulder och eget kapital 242 651 500 144 109 153 177 131 259 35
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 10 20 17 15 18 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 56 6 1 1 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 6 - 0 0 0 0 5 34
Utdelning till aktieägare 18 0 287 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 245 627 1 347 620 187 418 1 077 1 279 1 254 1 328
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 627 1 347 620 183 415 1 077 1 237 1 245 1 325
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 1 66 10 11 21 25 18 28 114
Rörelseresultat, EBITDA 136 3 348 70 -26 -9 237 307 310 44
Nettoomsättningförändring -100,00% -53,45% 117,26% 238,80% -55,90% -61,47% -12,93% -0,64% -6,04% -%
Du Pont-modellen -% 0,46% 69,80% 48,61% -23,85% -4,58% 134,46% 234,35% 126,64% 122,86%
Vinstmarginal -% 0,48% 25,91% 11,29% -14,21% -1,69% 22,10% 24,82% 26,35% 3,25%
Bruttovinstmarginal -% 15,47% 35,86% 28,71% 50,82% 43,86% 38,07% 35,73% 41,04% 23,62%
Rörelsekapital/omsättning -% 16,11% 28,73% 21,61% 40,98% 24,58% 9,94% 7,76% 4,02% -11,92%
Soliditet 49,17% 15,36% 77,60% 93,06% 68,81% 66,01% 59,89% -93,13% -166,02% -2 165,71%
Kassalikviditet 196,75% 118,36% 442,48% 1 440,00% 320,59% 300,00% 252,86% 374,29% 123,92% 18,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...