Visa allt om Drottningholms Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 180 994 122 755 87 542 72 842 64 344 45 656 50 596 38 225 30 024 23 571
Övrig omsättning 766 1 434 972 1 356 1 693 1 816 723 1 522 718 158
Rörelseresultat (EBIT) 10 882 12 316 7 612 5 492 7 844 4 618 5 356 4 999 2 140 1 307
Resultat efter finansnetto 9 857 11 212 6 711 4 454 7 022 4 258 4 670 4 127 1 672 1 010
Årets resultat 218 1 067 1 578 1 004 986 1 141 1 451 649 351 123
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 715 72 686 48 898 39 803 39 469 28 598 21 472 25 845 14 990 11 108
Omsättningstillgångar 32 827 30 007 20 601 15 487 13 426 12 098 10 967 9 226 5 693 5 621
Tillgångar 116 543 102 693 69 499 55 290 52 895 40 696 32 439 35 070 20 684 16 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 555 4 337 5 270 4 192 3 188 2 202 3 035 2 088 1 943 1 872
Obeskattade reserver 41 642 34 719 24 958 20 202 18 202 12 725 10 121 7 584 4 454 3 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 310 34 563 20 882 15 703 17 472 13 678 9 483 16 388 7 820 5 411
Kortfristiga skulder 37 036 29 074 18 390 15 194 14 034 12 092 9 800 9 011 6 467 6 235
Skulder och eget kapital 116 543 102 693 69 499 55 290 52 895 40 696 32 439 35 070 20 684 16 730
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 897 - 0 - 270 260 304 338 562 464
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 20 175 15 583 12 894 12 071 9 391 8 625 7 690 6 797 5 452 4 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 7 688 5 952 5 156 4 974 3 851 3 141 2 827 2 550 2 131 1 717
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 181 760 124 189 88 514 74 198 66 037 47 472 51 319 39 747 30 742 23 729
Nyckeltal
Antal anställda 57 40 32 29 29 26 28 24 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 175 3 069 2 736 2 512 2 219 1 756 1 807 1 593 1 668 1 684
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 574 599 622 496 509 418 460 512 480
Rörelseresultat, EBITDA 22 352 21 309 14 521 11 289 12 921 8 263 8 842 7 783 5 192 4 161
Nettoomsättningförändring 47,44% 40,22% 20,18% 13,21% 40,93% -9,76% 32,36% 27,31% 27,38% -%
Du Pont-modellen 9,35% 12,01% 11,00% 10,01% 14,87% 11,37% 16,64% 14,33% 10,38% 7,83%
Vinstmarginal 6,02% 10,05% 8,73% 7,60% 12,22% 10,14% 10,67% 13,14% 7,15% 5,56%
Bruttovinstmarginal 96,58% 97,06% 98,55% 98,75% 98,61% 98,24% 93,99% 99,31% 98,47% 98,47%
Rörelsekapital/omsättning -2,33% 0,76% 2,53% 0,40% -0,94% 0,01% 2,31% 0,56% -2,58% -2,60%
Soliditet 31,78% 30,59% 34,05% 34,51% 31,39% 28,46% 31,82% 21,52% 24,90% 25,01%
Kassalikviditet 88,64% 103,21% 112,02% 101,93% 95,67% 100,05% 111,91% 102,39% 88,03% 90,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...