Visa allt om Drottningholms Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 201 486 180 994 122 755 87 542 72 842 64 344 45 656 50 596 38 225 30 024
Övrig omsättning 1 023 766 1 434 972 1 356 1 693 1 816 723 1 522 718
Rörelseresultat (EBIT) 10 787 10 882 12 316 7 612 5 492 7 844 4 618 5 356 4 999 2 140
Resultat efter finansnetto 9 953 9 857 11 212 6 711 4 454 7 022 4 258 4 670 4 127 1 672
Årets resultat 3 809 218 1 067 1 578 1 004 986 1 141 1 451 649 351
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 777 83 715 72 686 48 898 39 803 39 469 28 598 21 472 25 845 14 990
Omsättningstillgångar 32 644 32 827 30 007 20 601 15 487 13 426 12 098 10 967 9 226 5 693
Tillgångar 121 421 116 543 102 693 69 499 55 290 52 895 40 696 32 439 35 070 20 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 364 4 555 4 337 5 270 4 192 3 188 2 202 3 035 2 088 1 943
Obeskattade reserver 45 246 41 642 34 719 24 958 20 202 18 202 12 725 10 121 7 584 4 454
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 490 33 310 34 563 20 882 15 703 17 472 13 678 9 483 16 388 7 820
Kortfristiga skulder 35 321 37 036 29 074 18 390 15 194 14 034 12 092 9 800 9 011 6 467
Skulder och eget kapital 121 421 116 543 102 693 69 499 55 290 52 895 40 696 32 439 35 070 20 684
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 160 897 - 0 - 270 260 304 338 562
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 21 991 20 175 15 583 12 894 12 071 9 391 8 625 7 690 6 797 5 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 9 096 7 688 5 952 5 156 4 974 3 851 3 141 2 827 2 550 2 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 0 0 500 0 0
Omsättning 202 509 181 760 124 189 88 514 74 198 66 037 47 472 51 319 39 747 30 742
Nyckeltal
Antal anställda 63 57 40 32 29 29 26 28 24 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 198 3 175 3 069 2 736 2 512 2 219 1 756 1 807 1 593 1 668
Personalkostnader per anställd (tkr) 538 534 574 599 622 496 509 418 460 512
Rörelseresultat, EBITDA 23 933 22 352 21 309 14 521 11 289 12 921 8 263 8 842 7 783 5 192
Nettoomsättningförändring 11,32% 47,44% 40,22% 20,18% 13,21% 40,93% -9,76% 32,36% 27,31% -%
Du Pont-modellen 8,90% 9,35% 12,01% 11,00% 10,01% 14,87% 11,37% 16,64% 14,33% 10,38%
Vinstmarginal 5,36% 6,02% 10,05% 8,73% 7,60% 12,22% 10,14% 10,67% 13,14% 7,15%
Bruttovinstmarginal 97,25% 96,58% 97,06% 98,55% 98,75% 98,61% 98,24% 93,99% 99,31% 98,47%
Rörelsekapital/omsättning -1,33% -2,33% 0,76% 2,53% 0,40% -0,94% 0,01% 2,31% 0,56% -2,58%
Soliditet 35,95% 31,78% 30,59% 34,05% 34,51% 31,39% 28,46% 31,82% 21,52% 24,90%
Kassalikviditet 92,42% 88,64% 103,21% 112,02% 101,93% 95,67% 100,05% 111,91% 102,39% 88,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...