Visa allt om Pinewood Aktiebolag
Visa allt om Pinewood Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 81 837 74 090 63 098 68 818 77 391 60 687 45 289 36 511 31 782 31 237
Övrig omsättning - - 106 - - - - - - 993
Rörelseresultat (EBIT) 4 612 4 728 4 099 9 056 4 797 4 714 5 290 2 927 1 899 1 607
Resultat efter finansnetto 2 647 2 112 3 038 7 377 3 363 3 726 4 393 2 092 1 157 1 424
Årets resultat 2 034 905 1 789 4 173 1 908 1 960 2 392 1 213 682 650
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 687 16 699 19 052 19 498 20 471 18 223 12 562 12 421 11 421 11 685
Omsättningstillgångar 46 409 40 065 32 720 36 972 42 779 31 797 24 361 16 288 14 047 18 841
Tillgångar 61 096 56 764 51 772 56 470 63 250 50 020 36 922 28 709 25 468 30 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 454 11 321 12 915 12 626 9 453 8 345 7 185 5 594 5 381 4 699
Obeskattade reserver 7 918 8 243 7 833 7 270 5 593 4 873 3 863 2 827 2 458 2 284
Avsättningar (tkr) 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 686 26 114 26 529 24 779 27 828 18 334 19 621 17 402 15 756 12 442
Kortfristiga skulder 19 720 11 086 4 494 11 794 20 375 18 469 6 252 2 886 1 873 11 100
Skulder och eget kapital 61 096 56 764 51 772 56 470 63 250 50 020 36 922 28 709 25 468 30 525
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 423 400 415 305 1 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 405 4 547 4 081 4 159 3 867 2 797 2 000 2 035 1 304 1 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 116 2 313 1 672 1 918 1 903 1 376 1 002 1 131 907 1 173
Utdelning till aktieägare 0 900 1 250 1 500 1 000 800 800 0 1 800 0
Omsättning 81 837 74 090 63 204 68 818 77 391 60 687 45 289 36 511 31 782 32 230
Nyckeltal
Antal anställda 16 14 13 13 13 12 9 8 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 115 5 292 4 854 5 294 5 953 5 057 5 032 4 564 5 297 6 247
Personalkostnader per anställd (tkr) 492 499 454 479 451 392 384 457 448 814
Rörelseresultat, EBITDA 5 704 5 826 5 180 10 133 5 854 5 582 5 977 3 533 2 478 1 645
Nettoomsättningförändring 10,46% 17,42% -8,31% -11,08% 27,52% 34,00% 24,04% 14,88% 1,74% -%
Du Pont-modellen 7,63% 5,80% 8,02% 16,17% 7,66% 9,55% 14,75% 10,26% 7,62% 5,63%
Vinstmarginal 5,70% 4,45% 6,58% 13,27% 6,26% 7,87% 12,02% 8,07% 6,11% 5,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 29,78% 35,30% 41,39% 31,05% 36,18% 40,75% 39,77% 35,09% 29,50%
Rörelsekapital/omsättning 32,61% 39,11% 44,73% 36,59% 28,95% 21,96% 39,99% 36,71% 38,30% 24,78%
Soliditet 30,49% 31,27% 36,10% 31,85% 21,46% 23,86% 26,99% 26,58% 28,08% 20,78%
Kassalikviditet 73,89% 66,46% 178,73% 59,89% 44,90% 51,15% 95,03% 188,05% 228,88% 66,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...