Visa allt om H Nilsson Grävmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 651 1 448 2 158 1 558 1 498 1 692 1 646 1 160 1 075 1 053
Övrig omsättning 10 - 94 125 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 -182 93 132 147 139 170 62 61 58
Resultat efter finansnetto 133 -183 80 100 103 102 86 54 48 43
Årets resultat 127 -108 3 74 76 75 62 39 42 42
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 150 550 950 1 350 1 573 1 905 2 217 570 711
Omsättningstillgångar 651 413 475 305 285 295 269 652 167 119
Tillgångar 651 563 1 025 1 255 1 635 1 868 2 174 2 869 737 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 532 505 713 735 686 630 575 533 513 481
Obeskattade reserver 0 0 75 0 0 0 0 0 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 389 779 1 138 1 509 2 074 107 224
Kortfristiga skulder 119 57 236 130 170 99 90 262 116 114
Skulder och eget kapital 651 563 1 025 1 255 1 635 1 868 2 174 2 869 737 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 204 204 204 204 206 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 384 360 391 306 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 172 165 158 148 128 124 126 125 119 98
Utdelning till aktieägare 100 100 100 25 25 20 20 20 20 10
Omsättning 1 661 1 448 2 252 1 683 1 498 1 692 1 646 1 160 1 075 1 053
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 651 1 448 1 079 779 1 498 1 692 1 646 1 160 1 075 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 557 526 263 228 332 328 330 329 327 144
Rörelseresultat, EBITDA 283 218 493 532 547 609 692 179 272 236
Nettoomsättningförändring 14,02% -32,90% 38,51% 4,01% -11,47% 2,79% 41,90% 7,91% 2,09% -%
Du Pont-modellen 20,43% -32,33% 9,07% 10,52% 8,99% 7,44% 7,87% 2,16% 8,28% 6,99%
Vinstmarginal 8,06% -12,57% 4,31% 8,47% 9,81% 8,22% 10,39% 5,34% 5,67% 5,51%
Bruttovinstmarginal 98,49% 91,64% 87,26% 98,84% 98,80% 97,16% 99,27% 97,59% 99,26% 98,48%
Rörelsekapital/omsättning 32,22% 24,59% 11,08% 11,23% 7,68% 11,58% 10,87% 33,62% 4,74% 0,47%
Soliditet 81,72% 89,70% 74,95% 58,57% 41,96% 33,73% 26,45% 18,58% 69,61% 58,91%
Kassalikviditet 547,06% 724,56% 201,27% 234,62% 167,65% 297,98% 298,89% 248,85% 143,97% 104,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...