Visa allt om GURRAB Byggservice Aktiebolag
Visa allt om GURRAB Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 114 4 066 4 641 4 387 3 749 3 343 4 613 3 177 3 185 2 706
Övrig omsättning 115 - - - - - - - 65 -
Rörelseresultat (EBIT) 29 42 370 609 143 -164 962 2 117 205
Resultat efter finansnetto 46 67 385 629 152 -156 962 8 117 205
Årets resultat 139 42 212 337 63 -46 507 64 41 99
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 15 29 44 64 12
Omsättningstillgångar 1 743 1 795 2 386 1 640 1 474 1 321 1 798 802 661 698
Tillgångar 1 743 1 795 2 386 1 640 1 474 1 335 1 827 847 725 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 560 518 506 369 306 652 195 170 220
Obeskattade reserver 313 457 457 357 194 144 254 0 98 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 778 1 412 777 911 885 921 652 456 434
Skulder och eget kapital 1 743 1 795 2 386 1 640 1 474 1 335 1 827 847 725 710
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 455 440 506 376 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 239 2 040 2 641 1 635 1 507 1 287 1 528 1 141 1 040 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 558 780 672 460 448 576 659 580 478 389
Utdelning till aktieägare 200 0 0 200 200 0 300 50 40 90
Omsättning 3 229 4 066 4 641 4 387 3 749 3 343 4 613 3 177 3 250 2 706
Nyckeltal
Antal anställda 3 7 7 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 038 581 663 877 750 669 923 794 796 677
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 414 485 444 408 500 555 593 507 366
Rörelseresultat, EBITDA 29 42 370 609 158 -149 977 22 139 212
Nettoomsättningförändring -23,41% -12,39% 5,79% 17,02% 12,14% -27,53% 45,20% -0,25% 17,70% -%
Du Pont-modellen 2,58% 3,90% 16,18% 38,35% 10,99% -11,54% 52,71% 1,06% 16,41% 29,01%
Vinstmarginal 1,45% 1,72% 8,32% 14,34% 4,32% -4,61% 20,88% 0,28% 3,74% 7,61%
Bruttovinstmarginal 70,23% 83,94% 91,55% 73,72% 71,33% 85,52% 93,26% 90,62% 82,92% 80,41%
Rörelsekapital/omsättning 32,50% 25,01% 20,99% 19,67% 15,02% 13,04% 19,01% 4,72% 6,44% 9,76%
Soliditet 54,11% 51,06% 36,65% 46,90% 34,73% 30,87% 45,93% 23,02% 33,18% 36,77%
Kassalikviditet 238,44% 230,72% 168,98% 211,07% 161,80% 149,27% 195,22% 123,01% 144,96% 160,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...