Visa allt om J. Greven AB
Visa allt om J. Greven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 203 2 664 2 092 7 750 7 861 8 365 9 812 9 034 8 403 6 512
Övrig omsättning 378 330 1 533 62 45 93 35 73 269 275
Rörelseresultat (EBIT) -357 -409 461 -684 443 677 284 363 543 198
Resultat efter finansnetto -378 -447 427 -823 317 543 182 177 403 123
Årets resultat -378 -447 422 -427 246 328 85 90 166 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 680 1 060 1 226 1 493 1 234 1 344 1 551 1 478 1 353 1 172
Omsättningstillgångar 420 708 1 141 2 422 2 866 3 388 2 347 2 374 1 885 1 477
Tillgångar 1 100 1 767 2 367 3 915 4 100 4 732 3 898 3 851 3 238 2 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 595 1 043 621 1 048 801 473 411 321 178
Obeskattade reserver 0 0 0 0 396 419 344 282 236 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 267 337 428 2 297 910 1 456 1 461 1 453 1 360 1 383
Kortfristiga skulder 616 834 897 997 1 746 2 055 1 620 1 705 1 321 1 019
Skulder och eget kapital 1 100 1 767 2 367 3 915 4 100 4 732 3 898 3 851 3 238 2 649
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 185 347 332 328 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 418 456 514 737 444 115 391 352 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 177 219 226 279 209 161 299 228 90 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
Omsättning 2 581 2 994 3 625 7 812 7 906 8 458 9 847 9 107 8 672 6 787
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 102 1 332 1 046 3 875 3 931 4 183 3 271 3 011 8 403 6 512
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 340 381 529 332 240 352 313 439 418
Rörelseresultat, EBITDA -236 -215 681 -434 592 880 487 538 684 304
Nettoomsättningförändring -17,30% 27,34% -73,01% -1,41% -6,03% -14,75% 8,61% 7,51% 29,04% -%
Du Pont-modellen -32,36% -23,03% 19,86% -17,39% 10,93% 14,35% 7,36% 9,69% 16,80% 7,97%
Vinstmarginal -16,16% -15,28% 22,47% -8,79% 5,70% 8,12% 2,92% 4,13% 6,47% 3,24%
Bruttovinstmarginal 37,95% 61,41% 64,63% 26,70% 30,25% 28,99% 27,72% 29,51% 22,15% 21,82%
Rörelsekapital/omsättning -8,90% -4,73% 11,66% 18,39% 14,25% 15,94% 7,41% 7,41% 6,71% 7,03%
Soliditet 19,73% 33,67% 44,06% 15,86% 32,68% 23,45% 18,64% 15,94% 15,16% 8,62%
Kassalikviditet 68,18% 43,41% 106,69% 42,33% 30,93% 63,26% 20,68% 28,68% 36,56% 30,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...