Visa allt om Norrenergi Aktiebolag
Visa allt om Norrenergi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 749 355 764 810 797 094 767 753 661 812 741 065 632 622 581 087 565 393 546 798
Övrig omsättning 13 925 11 167 8 426 3 075 4 984 3 034 3 992 1 218 4 845 10 458
Rörelseresultat (EBIT) 257 860 240 961 233 286 199 142 130 919 80 619 100 239 134 026 125 085 120 976
Resultat efter finansnetto 252 277 216 836 198 683 160 828 92 384 46 700 72 031 107 076 103 478 101 920
Årets resultat 83 836 7 49 752 51 523 55 647 50 269 51 276 69 002 69 186 68 722
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 136 033 1 124 567 1 104 643 1 099 277 1 108 206 1 075 200 1 019 440 1 011 062 1 000 107 985 301
Omsättningstillgångar 548 206 485 358 406 527 352 722 333 954 350 091 299 640 264 717 258 443 229 723
Tillgångar 1 684 239 1 609 925 1 511 170 1 451 998 1 442 161 1 425 291 1 319 080 1 275 779 1 258 550 1 215 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 684 856 51 020 51 013 51 008 51 008 51 007 51 003 51 090 51 106 51 102
Obeskattade reserver 800 456 718 371 556 547 421 776 330 940 314 140 337 720 335 348 324 189 316 901
Avsättningar (tkr) 995 2 230 3 517 4 686 6 068 6 582 1 292 1 343 1 326 1 394
Långfristiga skulder 70 000 725 000 803 433 797 503 901 398 823 727 700 000 553 976 521 205 511 019
Kortfristiga skulder 127 932 113 304 96 660 177 025 152 747 229 834 229 065 334 022 360 724 334 608
Skulder och eget kapital 1 684 239 1 609 925 1 511 170 1 451 998 1 442 161 1 425 291 1 319 080 1 275 779 1 258 550 1 215 024
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 590 7 218 2 645 2 504 2 848 2 335 2 153 1 957 1 920 1 691
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 36 230 36 731 34 217 32 811 31 213 30 498 27 116 26 200 25 410 22 946
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 20 074 22 621 18 533 17 209 17 089 21 781 15 484 14 076 13 482 12 986
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 763 280 775 977 805 520 770 828 666 796 744 099 636 614 582 305 570 238 557 256
Nyckeltal
Antal anställda 74 76 75 72 73 67 67 67 66 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 126 10 063 10 628 10 663 9 066 11 061 9 442 8 673 8 567 8 544
Personalkostnader per anställd (tkr) 824 901 772 741 738 847 701 662 663 634
Rörelseresultat, EBITDA 327 560 307 060 301 618 271 198 196 443 145 577 165 210 197 198 183 386 177 634
Nettoomsättningförändring -2,02% -4,05% 3,82% 16,01% -10,69% 17,14% 8,87% 2,78% 3,40% -%
Du Pont-modellen 15,32% 15,00% 15,48% 13,72% 9,09% 5,68% 7,63% 10,57% 10,01% 10,00%
Vinstmarginal 34,43% 31,58% 29,35% 25,95% 19,81% 10,92% 15,90% 23,21% 22,28% 22,21%
Bruttovinstmarginal 58,54% 55,88% 52,83% 50,05% 46,16% 36,78% 41,45% 49,58% 46,97% 45,79%
Rörelsekapital/omsättning 56,08% 48,65% 38,87% 22,88% 27,38% 16,23% 11,16% -11,93% -18,09% -19,18%
Soliditet 77,73% 37,97% 32,10% 24,92% 20,45% 19,82% 22,74% 22,93% 22,61% 22,98%
Kassalikviditet 362,07% 320,51% 276,14% 128,33% 114,18% 102,24% 83,23% 48,93% 47,70% 40,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...