Visa allt om Barnskobutiken i Sundsvall AB
Visa allt om Barnskobutiken i Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 119 2 023 2 152 2 883 2 648 2 392 1 976 1 893 2 143 2 068
Övrig omsättning 4 101 219 220 13 86 154 160 236 206
Rörelseresultat (EBIT) 122 126 61 59 192 159 163 62 141 -3
Resultat efter finansnetto 103 104 40 22 140 115 116 37 87 -45
Årets resultat 59 59 16 9 135 115 116 37 87 -45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 8 14 20 26 32 77 71 155
Omsättningstillgångar 1 213 1 063 1 110 1 120 1 644 1 552 1 397 1 288 1 302 1 051
Tillgångar 1 213 1 063 1 119 1 134 1 664 1 578 1 429 1 365 1 373 1 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 318 359 343 539 404 321 205 168 80
Obeskattade reserver 71 46 21 7 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 302 377 314 559 608 590 600 608 626
Kortfristiga skulder 635 397 361 470 566 566 519 560 596 500
Skulder och eget kapital 1 213 1 063 1 119 1 134 1 664 1 578 1 429 1 365 1 373 1 207
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 88 55 16 93 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 260 236 604 663 414 285 284 278 285 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 87 80 206 221 153 145 132 125 136 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
Omsättning 2 123 2 124 2 371 3 103 2 661 2 478 2 130 2 053 2 379 2 274
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 119 1 012 717 961 1 324 797 988 947 1 072 1 034
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 176 286 310 304 177 249 220 279 292
Rörelseresultat, EBITDA 122 134 67 65 198 165 170 95 225 84
Nettoomsättningförändring 4,75% -5,99% -25,36% 8,87% 10,70% 21,05% 4,38% -11,67% 3,63% -%
Du Pont-modellen 10,06% 11,85% 5,45% 5,20% 11,54% 10,08% 11,41% 4,54% 10,27% -0,25%
Vinstmarginal 5,76% 6,23% 2,83% 2,05% 7,25% 6,65% 8,25% 3,28% 6,58% -0,15%
Bruttovinstmarginal 42,80% 39,89% 50,33% 41,59% 47,73% 47,83% 45,65% 42,95% 47,36% 47,44%
Rörelsekapital/omsättning 27,28% 32,92% 34,80% 22,55% 40,71% 41,22% 44,43% 38,46% 32,94% 26,64%
Soliditet 19,16% 33,29% 33,55% 30,70% 32,39% 25,60% 22,46% 15,02% 12,24% 6,63%
Kassalikviditet 5,20% 9,32% 9,97% 9,57% 7,24% 8,83% 16,57% 15,89% 25,84% 31,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...