Visa allt om Myskje Macken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 724 6 504 6 228 5 789 8 668 21 260 14 448 13 053 11 401 12 558
Övrig omsättning 88 92 90 84 28 7 22 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -155 58 -34 187 -147 245 6 132 210
Resultat efter finansnetto -66 -191 27 -71 143 -186 198 -12 118 157
Årets resultat -66 -191 27 -71 143 -186 145 -12 85 113
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 315 329 349 374 400 383 375 355 24
Omsättningstillgångar 692 769 1 000 936 1 034 943 1 354 1 184 1 057 1 047
Tillgångar 993 1 084 1 329 1 285 1 408 1 343 1 737 1 559 1 412 1 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 471 663 636 707 564 749 604 617 532
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 274 187 315 266 309 312 343 94 79 0
Kortfristiga skulder 312 425 351 383 392 467 644 861 716 540
Skulder och eget kapital 993 1 084 1 329 1 285 1 408 1 343 1 737 1 559 1 412 1 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 500 430 356 0 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 897 855 796 712 531 6 0 7 309 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 308 300 283 245 170 171 137 106 118 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättning 6 812 6 596 6 318 5 873 8 696 21 267 14 470 13 055 11 401 12 558
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 241 2 168 2 076 1 930 4 334 10 630 7 224 6 527 11 401 12 558
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 386 361 321 356 342 285 238 427 423
Rörelseresultat, EBITDA -7 -141 78 -8 213 -128 266 15 146 225
Nettoomsättningförändring 3,38% 4,43% 7,58% -33,21% -59,23% 47,15% 10,69% 14,49% -9,21% -%
Du Pont-modellen -2,11% -13,93% 4,36% -2,57% 13,28% -10,72% 14,10% 0,38% 9,35% 19,61%
Vinstmarginal -0,31% -2,32% 0,93% -0,57% 2,16% -0,68% 1,70% 0,05% 1,16% 1,67%
Bruttovinstmarginal 23,54% 23,02% 24,52% 22,53% 16,21% 7,38% 9,76% 8,06% 100,00% 7,53%
Rörelsekapital/omsättning 5,65% 5,29% 10,42% 9,55% 7,41% 2,24% 4,91% 2,47% 2,99% 4,04%
Soliditet 40,89% 43,45% 49,89% 49,49% 50,21% 42,00% 43,12% 38,74% 43,70% 49,67%
Kassalikviditet 24,04% 17,18% 84,90% 33,68% 46,43% 34,05% 102,48% 46,69% 35,61% 78,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...