Visa allt om Erik Engström Bygg & Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om Erik Engström Bygg & Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 7 11 17 40 109 138 25 29 242
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -58 -63 -44 -41 -53 -1 35 -57 -63 72
Resultat efter finansnetto -57 157 -41 -36 -46 3 170 -21 -49 99
Årets resultat -57 117 -41 -36 -46 -4 133 8 4 101
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 86 349 344 346 400 650 649 697 857
Omsättningstillgångar 521 513 135 182 229 244 237 61 88 146
Tillgångar 558 599 484 526 574 644 887 709 786 1 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 538 595 478 519 556 602 806 673 664 761
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 17 61 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 4 5 7 19 42 81 19 60 116
Skulder och eget kapital 558 599 484 526 574 644 887 709 786 1 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 0 0 100
Omsättning 7 7 11 17 40 109 138 25 29 242
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -52 -54 -36 -36 -49 9 42 -50 -50 95
Nettoomsättningförändring 0,00% -36,36% -35,29% -57,50% -63,30% -21,01% 452,00% -13,79% -88,02% -%
Du Pont-modellen -10,04% 26,38% -8,06% -6,65% -7,84% 0,78% 19,39% -2,54% -5,47% 10,17%
Vinstmarginal -800,00% 2 257,14% -354,55% -205,88% -112,50% 4,59% 124,64% -72,00% -148,28% 42,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7 157,14% 7 271,43% 1 181,82% 1 029,41% 525,00% 185,32% 113,04% 168,00% 96,55% 12,40%
Soliditet 96,42% 99,33% 98,76% 98,67% 96,86% 93,48% 90,87% 96,65% 90,07% 84,99%
Kassalikviditet 2 605,00% 12 825,00% 2 700,00% 2 600,00% 1 205,26% 580,95% 292,59% 321,05% 146,67% 125,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...