Visa allt om Cammek Aktiebolag
Visa allt om Cammek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 557 4 904 5 123 5 062 5 027 2 747 2 471 4 208 4 424 4 147
Övrig omsättning - 124 108 42 - 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -430 156 148 329 18 380 -345 1 -18 344
Resultat efter finansnetto -468 118 106 261 -47 317 -413 -113 -94 260
Årets resultat -365 92 56 192 -35 233 -49 -81 -68 187
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 351 1 396 1 306 1 454 1 648 1 673 1 771 1 788 1 871 1 976
Omsättningstillgångar 983 1 157 1 149 1 318 1 124 1 075 625 1 051 982 1 045
Tillgångar 2 334 2 553 2 455 2 772 2 772 2 748 2 396 2 839 2 853 3 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 650 558 502 310 344 112 161 241 309
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 438 1 313 1 418 1 780 1 949 1 909 1 996 2 229 2 079 2 142
Kortfristiga skulder 612 591 479 490 513 494 289 450 532 569
Skulder och eget kapital 2 334 2 553 2 455 2 772 2 772 2 748 2 396 2 839 2 853 3 021
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 116 181 175 57 136 179 176 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 211 1 391 1 438 1 267 1 131 591 675 839 776 786
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 504 540 559 476 444 274 312 390 370 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 557 5 028 5 231 5 104 5 027 2 897 2 471 4 208 4 424 4 147
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 889 981 1 025 1 012 1 005 916 824 1 052 1 106 1 037
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 387 423 385 350 308 374 352 331 293
Rörelseresultat, EBITDA -283 315 279 455 148 504 -231 115 153 535
Nettoomsättningförändring -27,47% -4,27% 1,21% 0,70% 83,00% 11,17% -41,28% -4,88% 6,68% -%
Du Pont-modellen -18,42% 6,11% 6,03% 11,87% 0,65% 13,83% -14,40% 0,04% -0,63% 11,39%
Vinstmarginal -12,09% 3,18% 2,89% 6,50% 0,36% 13,83% -13,96% 0,02% -0,41% 8,30%
Bruttovinstmarginal 74,33% 74,98% 85,95% 78,96% 77,20% 67,27% 72,60% 68,35% 63,90% 67,88%
Rörelsekapital/omsättning 10,43% 11,54% 13,08% 16,36% 12,15% 21,15% 13,60% 14,28% 10,17% 11,48%
Soliditet 12,21% 25,46% 22,73% 18,11% 11,18% 12,52% 4,67% 5,67% 8,45% 10,23%
Kassalikviditet 91,99% 118,95% 140,08% 155,51% 160,82% 126,52% 87,20% 125,33% 101,32% 122,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...