Visa allt om Hedwigstaden Aktiebolag
Visa allt om Hedwigstaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 446 3 291 2 441 1 823 1 736 1 802 1 581 1 486 1 612 1 338
Övrig omsättning 61 61 60 63 75 47 50 62 70 57
Rörelseresultat (EBIT) 427 421 418 146 108 125 4 34 153 223
Resultat efter finansnetto 508 507 512 194 131 139 30 57 210 266
Årets resultat 316 317 307 143 100 90 90 19 179 169
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 588 830 824 842 1 017 749 1 053 1 204 195 14
Omsättningstillgångar 2 294 2 097 1 665 1 304 865 1 097 662 545 1 737 1 790
Tillgångar 2 882 2 927 2 488 2 146 1 882 1 847 1 715 1 749 1 932 1 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 895 1 829 1 812 1 575 1 286 1 186 1 096 1 005 986 958
Obeskattade reserver 400 300 200 100 90 100 85 176 145 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50
Kortfristiga skulder 587 798 476 471 506 511 484 517 751 617
Skulder och eget kapital 2 882 2 927 2 488 2 146 1 882 1 847 1 715 1 749 1 932 1 804
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 38 0 182 235 185 282 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 60 - 40 60
Löner till övriga anställda 533 629 342 218 0 179 159 156 97 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 236 258 189 160 165 177 160 180 186 114
Utdelning till aktieägare 300 0 75 70 0 0 0 0 0 150
Omsättning 3 507 3 352 2 501 1 886 1 811 1 849 1 631 1 548 1 682 1 395
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 723 1 097 1 221 912 868 1 802 791 743 806 1 338
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 347 312 265 305 629 265 278 320 392
Rörelseresultat, EBITDA 433 421 418 149 118 137 16 86 206 229
Nettoomsättningförändring 4,71% 34,82% 33,90% 5,01% -3,66% 13,98% 6,39% -7,82% 20,48% -%
Du Pont-modellen 17,90% 17,39% 20,74% 9,55% 8,18% 11,32% 2,92% 4,23% 12,16% 16,02%
Vinstmarginal 14,97% 15,47% 21,14% 11,25% 8,87% 11,60% 3,16% 4,98% 14,58% 21,60%
Bruttovinstmarginal 62,13% 65,42% 69,15% 67,20% 72,06% 77,64% 74,70% 100,00% 100,00% 81,54%
Rörelsekapital/omsättning 49,54% 39,47% 48,71% 45,69% 20,68% 32,52% 11,26% 1,88% 61,17% 87,67%
Soliditet 76,58% 70,48% 79,10% 76,83% 71,86% 68,20% 67,56% 64,71% 56,44% 60,29%
Kassalikviditet 390,80% 262,78% 349,79% 276,86% 170,95% 214,68% 136,78% 105,42% 231,29% 290,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...