Visa allt om Kjells Mattservice Aktiebolag
Visa allt om Kjells Mattservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 487 1 541 1 579 1 618 4 509 6 232 5 850 5 952 5 745 4 878
Övrig omsättning - 81 704 59 441 - - - 602 7
Rörelseresultat (EBIT) 496 571 1 032 100 1 380 496 1 047 1 133 1 539 367
Resultat efter finansnetto 520 419 961 61 1 399 688 1 095 972 1 498 352
Årets resultat 640 557 795 36 968 705 736 525 857 309
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 776 5 017 5 274 7 696 6 467 5 253 5 364 3 190 3 262 3 715
Omsättningstillgångar 3 900 3 701 4 306 2 222 2 682 3 627 3 170 3 232 2 462 1 684
Tillgångar 8 675 8 719 9 579 9 917 9 150 8 880 8 534 6 421 5 724 5 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 765 7 275 6 919 6 274 6 368 5 515 4 910 4 323 3 898 3 191
Obeskattade reserver 700 1 010 1 360 1 440 1 440 1 291 1 500 1 386 1 242 967
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 62 989 2 054 1 111 1 448 1 449 80 66 827
Kortfristiga skulder 153 371 312 150 231 627 675 632 517 414
Skulder och eget kapital 8 675 8 719 9 579 9 917 9 150 8 880 8 534 6 421 5 724 5 399
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 23 92 341 276 207 276 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 65 92 64 267 504 433 490 418 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 25 33 27 153 347 278 305 289 263
Utdelning till aktieägare 200 150 200 150 130 115 100 150 100 150
Omsättning 1 487 1 622 2 283 1 677 4 950 6 232 5 850 5 952 6 347 4 885
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 541 790 809 2 255 2 077 1 950 1 984 1 915 1 626
Personalkostnader per anställd (tkr) - 105 71 53 263 404 336 335 330 102
Rörelseresultat, EBITDA 709 752 1 196 285 1 483 606 1 157 1 244 1 643 1 316
Nettoomsättningförändring -3,50% -2,41% -2,41% -64,12% -27,65% 6,53% -1,71% 3,60% 17,77% -%
Du Pont-modellen 6,14% 6,89% 11,14% 1,42% 18,67% 8,09% 13,17% 18,41% 27,52% 7,13%
Vinstmarginal 35,84% 39,00% 67,57% 8,71% 37,88% 11,52% 19,21% 19,86% 27,42% 7,89%
Bruttovinstmarginal 98,52% 93,90% 96,77% 95,43% 59,26% 46,92% 53,74% 49,58% 50,83% 50,18%
Rörelsekapital/omsättning 251,98% 216,09% 252,94% 128,06% 54,36% 48,14% 42,65% 43,68% 33,86% 26,04%
Soliditet 95,80% 92,47% 83,31% 73,97% 81,19% 72,82% 70,49% 82,87% 83,72% 72,00%
Kassalikviditet 2 549,02% 997,57% 1 380,13% 1 481,33% 1 161,04% 421,53% 334,07% 376,58% 316,83% 235,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...