Visa allt om Hedström & Kroon Aktiebolag
Visa allt om Hedström & Kroon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 117 5 713 5 136 4 030 4 137 3 333 2 988 4 959 3 033 2 954
Övrig omsättning 105 289 152 48 58 43 36 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 17 241 10 175 62 93 258 25 110
Resultat efter finansnetto 85 20 246 -6 155 51 83 228 -20 74
Årets resultat 58 35 131 -6 114 36 60 126 -20 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 152 159 227 304 269 186 232 272 311
Omsättningstillgångar 2 339 2 115 1 644 1 634 1 578 1 134 761 1 292 724 816
Tillgångar 2 530 2 267 1 803 1 861 1 882 1 403 946 1 523 997 1 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 747 689 654 523 579 465 429 402 276 296
Obeskattade reserver 94 94 128 58 58 58 58 58 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 85 0 203 0 0 126 265
Kortfristiga skulder 1 688 1 484 1 022 1 195 1 245 678 459 1 064 595 567
Skulder och eget kapital 2 530 2 267 1 803 1 861 1 882 1 403 946 1 523 997 1 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 267 251 289 187 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 632 1 630 1 206 927 1 040 418 465 457 177 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 705 589 477 432 387 317 308 327 175 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 33 0 0
Omsättning 7 222 6 002 5 288 4 078 4 195 3 376 3 024 4 974 3 033 2 954
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 4 3 3 3 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 186 1 143 1 284 1 343 1 379 1 111 1 494 2 480 1 517 985
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 457 436 464 484 345 520 547 279 254
Rörelseresultat, EBITDA 153 87 309 82 257 143 154 336 79 169
Nettoomsättningförändring 24,58% 11,23% 27,44% -2,59% 24,12% 11,55% -39,75% 63,50% 2,67% -%
Du Pont-modellen 3,52% 0,97% 13,87% 0,70% 9,35% 4,70% 9,94% 17,01% 2,51% 9,75%
Vinstmarginal 1,25% 0,39% 4,87% 0,32% 4,25% 1,98% 3,15% 5,22% 0,82% 3,72%
Bruttovinstmarginal 47,30% 51,39% 54,17% 56,95% 58,09% 57,16% 57,60% 44,40% 41,02% 52,23%
Rörelsekapital/omsättning 9,15% 11,04% 12,11% 10,89% 8,05% 13,68% 10,11% 4,60% 4,25% 8,43%
Soliditet 32,42% 33,63% 41,81% 30,40% 33,04% 36,19% 49,87% 29,14% 27,68% 26,24%
Kassalikviditet 108,83% 108,09% 132,29% 111,21% 98,47% 137,61% 115,25% 109,02% 80,50% 76,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...