Visa allt om Aktiebolag SNALLE
Visa allt om Aktiebolag SNALLE

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 55 74 78 106 101 123 263 186 218 268
Övrig omsättning - - 8 - - - - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -4 1 -1 0 12 6 7 1
Resultat efter finansnetto 0 0 -4 1 0 0 12 6 7 1
Årets resultat 0 0 -4 1 0 0 12 8 5 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 1 352 1 265 1 169 1 111 1 034 939 782 - 526 387
Omsättningstillgångar 1 384 1 348 1 397 1 553 1 579 1 886 1 047 - 1 102 1 909
Tillgångar 2 736 2 613 2 566 2 664 2 613 2 825 1 829 - 1 629 2 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 444 444 448 447 446 446 - 426 421
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Långfristiga skulder 2 286 2 162 2 116 2 200 2 128 2 336 1 311 - 1 161 1 798
Kortfristiga skulder 6 6 6 16 38 42 72 - 42 77
Skulder och eget kapital 2 736 2 613 2 566 2 664 2 613 2 825 1 829 - 1 629 2 296
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 1 118 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 74 86 106 101 123 263 186 218 297
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 5 4 11 9 10 31 18 17 31
Nettoomsättningförändring -25,68% -5,13% -26,42% 4,95% -17,89% -53,23% 41,40% -14,68% -18,66% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,00% -0,16% 0,04% 0,00% 0,00% 0,66% -% 0,43% 0,04%
Vinstmarginal 0,00% 0,00% -5,13% 0,94% 0,00% 0,00% 4,56% 3,23% 3,21% 0,37%
Bruttovinstmarginal 89,09% 95,95% 87,18% 90,57% 94,06% 86,99% 93,92% 80,65% 97,71% 86,94%
Rörelsekapital/omsättning 2 505,45% 1 813,51% 1 783,33% 1 450,00% 1 525,74% 1 499,19% 370,72% 0,00% 486,24% 683,58%
Soliditet 16,23% 16,99% 17,30% 16,82% 17,11% 15,79% 24,38% -% 26,15% 18,34%
Kassalikviditet 16 666,67% 16 150,00% 16 916,67% 7 368,75% 3 168,42% 3 600,00% 916,67% -% 1 985,71% 2 149,35%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Balansräkning saknas
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...