Visa allt om U-form Aktiebolag
Visa allt om U-form Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 353 5 487 4 758 3 741 4 013 3 810 2 548 2 989 4 113 3 886
Övrig omsättning 29 181 29 30 29 43 174 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 554 1 377 1 040 334 726 515 175 184 835 878
Resultat efter finansnetto 1 502 1 470 1 121 359 647 532 180 212 798 874
Årets resultat 862 855 752 273 374 233 178 174 409 483
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 698 2 729 2 460 2 298 2 161 2 037 1 840 1 834 1 897 1 998
Omsättningstillgångar 4 180 3 569 2 645 2 204 2 281 1 955 1 923 1 961 2 200 1 629
Tillgångar 6 878 6 298 5 106 4 502 4 442 3 992 3 763 3 794 4 097 3 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 285 3 022 2 668 2 185 2 313 2 119 2 214 2 438 2 264 2 044
Obeskattade reserver 1 896 1 552 1 226 1 057 1 110 1 075 990 1 065 1 097 886
Avsättningar (tkr) 1 053 933 775 0 435 315 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 655 0 0 0 1 22 118
Kortfristiga skulder 645 791 438 605 585 484 559 290 714 580
Skulder och eget kapital 6 878 6 298 5 106 4 502 4 442 3 992 3 763 3 794 4 097 3 627
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 1 038 - - 0 555 578 994 883
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 174 1 140 0 1 040 1 033 850 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 507 588 473 598 445 580 426 779 433 443
Utdelning till aktieägare 600 0 500 270 400 180 329 402 0 182
Omsättning 6 382 5 668 4 787 3 771 4 042 3 853 2 722 2 989 4 113 3 886
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 177 2 744 2 379 1 871 2 007 1 905 849 747 1 028 1 295
Personalkostnader per anställd (tkr) 842 868 757 819 740 717 327 339 359 444
Rörelseresultat, EBITDA 1 705 1 470 1 143 418 830 657 341 300 978 1 035
Nettoomsättningförändring 15,78% 15,32% 27,19% -6,78% 5,33% 49,53% -14,75% -27,33% 5,84% -%
Du Pont-modellen 22,59% 23,34% 21,97% 8,13% 16,68% 13,68% 4,94% 5,77% 20,82% 24,40%
Vinstmarginal 24,46% 26,79% 23,58% 9,78% 18,46% 14,33% 7,30% 7,33% 20,74% 22,77%
Bruttovinstmarginal 67,12% 67,10% 69,38% 67,63% 69,65% 68,45% 68,29% 75,38% 71,09% 72,03%
Rörelsekapital/omsättning 55,64% 50,63% 46,39% 42,74% 42,26% 38,61% 53,53% 55,90% 36,13% 26,99%
Soliditet 69,26% 67,20% 70,98% 65,84% 70,49% 72,93% 78,23% 84,47% 74,54% 73,94%
Kassalikviditet 560,62% 394,94% 501,83% 303,31% 327,35% 338,84% 296,96% 557,93% 258,96% 220,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...