Visa allt om Jp Henke & Andreas bilservice AB
Visa allt om Jp Henke & Andreas bilservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 537 3 243 2 894 1 126 667 398 1 884 1 385 791 0
Övrig omsättning - - 6 - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 176 149 31 106 -233 115 63 -40 -15
Resultat efter finansnetto -10 176 147 26 96 -251 60 -2 -82 -8
Årets resultat 0 131 147 26 96 -251 60 -2 -82 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 234 253 69 75 95 1 118 1 288 1 049 0
Omsättningstillgångar 399 336 232 171 40 32 486 359 323 463
Tillgångar 590 569 484 240 115 127 1 604 1 647 1 372 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 241 201 54 27 -69 182 122 124 283
Obeskattade reserver 14 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 146 914 171
Kortfristiga skulder 345 301 284 187 88 196 1 423 380 334 10
Skulder och eget kapital 590 569 484 240 115 127 1 604 1 647 1 372 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 165 163 154 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 923 835 618 39 48 125 181 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 353 313 199 55 15 38 123 54 48 0
Utdelning till aktieägare 0 10 0 0 0 0 0 0 0 177
Omsättning 3 537 3 243 2 900 1 126 667 398 1 884 1 386 791 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 179 1 081 965 1 126 667 398 1 884 1 385 791 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 322 272 239 64 191 454 289 214 -
Rörelseresultat, EBITDA 65 245 189 48 126 -226 260 175 31 -15
Nettoomsättningförändring 9,07% 12,06% 157,02% 68,82% 67,59% -78,87% 36,03% 75,09% -% -%
Du Pont-modellen -1,53% 30,93% 30,79% 12,92% 92,17% -183,46% 7,17% 3,83% -2,41% -%
Vinstmarginal -0,25% 5,43% 5,15% 2,75% 15,89% -58,54% 6,10% 4,55% -4,17% -%
Bruttovinstmarginal 49,67% 51,71% 51,04% 48,67% 100,00% 82,41% 96,34% 99,64% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 1,53% 1,08% -1,80% -1,42% -7,20% -41,21% -49,73% -1,52% -1,39% -%
Soliditet 41,00% 46,06% 41,53% 22,50% 23,48% -54,33% 11,35% 7,41% 9,04% 61,12%
Kassalikviditet 115,65% 111,63% 81,69% 91,44% 45,45% 16,33% 34,15% 94,47% 96,71% 4 630,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...