Visa allt om Varde Ljus El i Ludvika Aktiebolag
Visa allt om Varde Ljus El i Ludvika Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 173 2 172 1 816 2 240 1 424 2 150 2 019 1 317 1 616 2 217
Övrig omsättning - - 15 - - 28 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 218 149 206 -154 378 306 -214 -46 33
Resultat efter finansnetto 56 219 146 205 -162 373 288 -221 -56 25
Årets resultat 2 160 86 184 -162 274 284 -221 -56 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 0 0 0 5 12 23 34 23
Omsättningstillgångar 1 193 1 411 1 407 1 162 841 1 107 623 590 682 820
Tillgångar 1 243 1 461 1 407 1 162 841 1 112 634 613 716 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 532 529 669 584 400 562 338 55 276 332
Obeskattade reserver 50 60 48 12 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 662 871 690 566 441 549 296 559 440 512
Skulder och eget kapital 1 243 1 461 1 407 1 162 841 1 112 634 613 716 843
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 370 346 360 351 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 602 548 582 675 683 211 142 114 131 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 344 357 251 284 245 209 193 192 183 220
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 2 173 2 172 1 831 2 240 1 424 2 178 2 019 1 317 1 616 2 217
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 087 1 086 908 1 120 712 1 075 1 010 659 808 1 109
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 453 423 485 467 398 345 342 339 409
Rörelseresultat, EBITDA 58 218 149 206 -149 385 317 -203 -31 43
Nettoomsättningförändring 0,05% 19,60% -18,93% 57,30% -33,77% 6,49% 53,30% -18,50% -27,11% -%
Du Pont-modellen 4,67% 14,99% 10,59% 17,73% -18,31% 34,17% 48,90% -34,26% -6,01% 4,03%
Vinstmarginal 2,67% 10,08% 8,20% 9,20% -10,81% 17,67% 15,35% -15,95% -2,66% 1,53%
Bruttovinstmarginal 65,44% 65,61% 71,37% 65,45% 64,54% 67,40% 63,30% 55,73% 59,47% 54,80%
Rörelsekapital/omsättning 24,44% 24,86% 39,48% 26,61% 28,09% 25,95% 16,20% 2,35% 14,98% 13,89%
Soliditet 45,94% 39,41% 50,21% 51,02% 47,56% 50,54% 53,31% 8,97% 38,55% 39,38%
Kassalikviditet 165,41% 153,27% 186,09% 184,63% 168,25% 184,88% 181,42% 88,55% 135,00% 141,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...