Visa allt om Sture Sohlbergs Bil och Motorservice Aktiebolag
Visa allt om Sture Sohlbergs Bil och Motorservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 647 9 842 10 189 10 384 9 747 9 972 9 667 10 371 10 018 9 200
Övrig omsättning 217 259 199 34 10 34 32 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 052 340 -27 161 275 77 219 784 484 205
Resultat efter finansnetto 1 054 345 -20 175 289 84 221 806 488 207
Årets resultat 787 282 62 76 210 166 148 569 341 136
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 286 332 421 531 538 761 586 434 512
Omsättningstillgångar 4 441 3 566 3 470 3 715 3 798 3 667 3 827 3 853 3 377 3 106
Tillgångar 4 748 3 851 3 802 4 136 4 329 4 205 4 587 4 440 3 811 3 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 075 2 488 2 406 2 544 2 668 2 659 2 693 2 744 2 375 2 234
Obeskattade reserver 140 106 140 248 190 200 360 360 360 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 533 1 257 1 255 1 344 1 470 1 347 1 535 1 335 1 076 1 023
Skulder och eget kapital 4 748 3 851 3 802 4 136 4 329 4 205 4 587 4 440 3 811 3 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 698 643 626 540 564 888 835 809
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 729 2 517 1 888 1 832 1 686 1 907 1 797 1 154 1 136 1 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 976 867 933 891 804 924 809 701 743 721
Utdelning till aktieägare 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Omsättning 11 864 10 101 10 388 10 418 9 757 10 006 9 699 10 371 10 018 9 200
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 8 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 456 1 406 1 456 1 483 1 392 1 247 1 208 1 729 1 670 1 533
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 509 528 504 465 441 419 470 480 456
Rörelseresultat, EBITDA 1 166 471 173 369 491 322 456 957 674 377
Nettoomsättningförändring 18,34% -3,41% -1,88% 6,54% -2,26% 3,16% -6,79% 3,52% 8,89% -%
Du Pont-modellen 22,20% 8,96% -0,53% 4,23% 6,68% 2,00% 4,80% 18,15% 12,83% 5,78%
Vinstmarginal 9,05% 3,51% -0,20% 1,69% 2,97% 0,84% 2,28% 7,77% 4,88% 2,27%
Bruttovinstmarginal 59,59% 61,27% 56,55% 55,54% 57,58% 58,06% 58,29% 55,52% 53,31% 53,09%
Rörelsekapital/omsättning 24,97% 23,46% 21,74% 22,83% 23,88% 23,27% 23,71% 24,28% 22,97% 22,64%
Soliditet 67,06% 66,75% 66,15% 65,93% 64,87% 66,74% 64,49% 67,64% 69,12% 68,91%
Kassalikviditet 184,80% 164,84% 174,90% 165,10% 153,61% 151,08% 150,03% 179,03% 177,60% 160,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...