Visa allt om Spedkon i Göteborg AB
Visa allt om Spedkon i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 799 6 800 9 952 14 194 12 432 9 111 8 743 10 264 12 746 10 237
Övrig omsättning - 136 - - 95 - - 30 27 6
Rörelseresultat (EBIT) 153 129 214 420 467 334 451 305 386 357
Resultat efter finansnetto 290 300 319 543 521 390 471 373 464 418
Årets resultat 27 295 308 372 460 397 452 324 383 515
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 23 125 172 235 121 164 216 155 201
Omsättningstillgångar 3 733 3 740 6 394 5 550 6 890 6 723 6 941 5 912 5 652 4 858
Tillgångar 3 756 3 763 6 518 5 722 7 125 6 843 7 105 6 128 5 807 5 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 269 2 742 2 747 2 739 2 567 2 307 2 110 1 858 1 634 1 451
Obeskattade reserver 217 217 217 217 123 160 242 329 370 370
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 270 804 3 555 2 766 4 435 4 376 4 753 3 942 3 803 3 239
Skulder och eget kapital 3 756 3 763 6 518 5 722 7 125 6 843 7 105 6 128 5 807 5 060
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 809 757 627 610 556 495 380 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 877 830 25 53 74 33 54 64 106 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 429 414 424 478 373 389 371 361 334 285
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 799 6 936 9 952 14 194 12 527 9 111 8 743 10 294 12 773 10 243
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 266 2 267 3 317 4 731 4 144 3 037 2 186 3 421 4 249 5 119
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 422 425 475 398 382 270 340 308 370
Rörelseresultat, EBITDA 153 129 258 484 628 377 513 422 442 439
Nettoomsättningförändring -0,01% -31,67% -29,89% 14,17% 36,45% 4,21% -14,82% -19,47% 24,51% -%
Du Pont-modellen 7,72% 7,97% 4,91% 9,51% 7,33% 5,70% 6,63% 6,09% 7,99% 8,26%
Vinstmarginal 4,27% 4,41% 3,22% 3,83% 4,20% 4,28% 5,39% 3,63% 3,64% 4,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,52% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,23% 43,18% 28,53% 19,61% 19,75% 25,76% 25,03% 19,19% 14,51% 15,82%
Soliditet 64,92% 77,37% 44,74% 50,66% 37,30% 35,44% 32,21% 34,19% 32,73% 33,94%
Kassalikviditet 293,94% 465,17% 179,86% 200,65% 155,36% 153,63% 146,03% 149,97% 148,62% 149,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...