Visa allt om teamfrost AB
Visa allt om teamfrost AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 089 603 643 196 188 176 330 138 281 429
Övrig omsättning 9 - 9 4 57 39 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 35 70 55 13 33 -23 -72 -12 5
Resultat efter finansnetto -12 0 27 35 -2 18 0 53 -70 49
Årets resultat -2 0 21 18 -2 18 0 53 -65 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 839 1 255 1 253 1 249 1 260 1 269 1 247 1 055 264 23
Omsättningstillgångar 275 173 191 151 96 93 101 138 469 555
Tillgångar 1 115 1 428 1 445 1 401 1 357 1 362 1 348 1 193 733 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 338 340 340 319 300 303 284 284 232 369
Obeskattade reserver 0 10 10 10 0 0 0 0 0 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 723 1 021 1 058 1 057 1 036 1 037 1 037 885 441 160
Kortfristiga skulder 54 57 37 15 20 22 27 24 60 45
Skulder och eget kapital 1 115 1 428 1 445 1 401 1 357 1 362 1 348 1 193 733 579
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 20 0 0 0 0 0 40 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 390 175 40 20 0 0 150 50 40 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 44 19 6 2 13 53 28 19 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Omsättning 1 098 603 652 200 245 215 330 138 281 429
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 545 302 322 98 94 88 165 69 141 215
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 122 52 18 4 6 125 55 89 128
Rörelseresultat, EBITDA 20 39 72 60 21 38 -15 -64 -4 8
Nettoomsättningförändring 80,60% -6,22% 228,06% 4,26% 6,82% -46,67% 139,13% -50,89% -34,50% -%
Du Pont-modellen 0,72% 2,45% 4,84% 3,93% 0,96% 2,42% 0,74% 6,45% -1,09% 11,92%
Vinstmarginal 0,73% 5,80% 10,89% 28,06% 6,91% 18,75% 3,03% 55,80% -2,85% 16,08%
Bruttovinstmarginal 63,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,37% 93,47%
Rörelsekapital/omsättning 20,29% 19,24% 23,95% 69,39% 40,43% 40,34% 22,42% 82,61% 145,55% 118,88%
Soliditet 30,31% 24,36% 24,07% 23,30% 22,11% 22,25% 21,07% 23,81% 31,65% 64,35%
Kassalikviditet 509,26% 303,51% 516,22% 1 006,67% 480,00% 422,73% 374,07% 575,00% 781,67% 1 233,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...