Visa allt om Autoadapt AB
Visa allt om Autoadapt AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 430 792 384 739 337 468 288 561 248 777 156 138 135 990 128 453 122 220 105 257
Övrig omsättning 2 181 888 2 989 9 111 3 892 2 139 246 79 223 194
Rörelseresultat (EBIT) 33 466 32 686 25 195 32 670 5 276 4 472 7 371 10 020 7 933 460
Resultat efter finansnetto 33 456 31 095 23 545 30 324 4 203 3 506 7 107 8 833 7 517 2 191
Årets resultat 26 513 25 288 18 144 23 370 4 109 3 095 5 303 5 944 5 112 2 096
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 582 21 728 33 922 8 691 15 361 28 141 20 561 8 697 6 545 5 756
Omsättningstillgångar 160 753 146 838 111 093 101 161 97 682 54 091 45 700 41 441 39 392 38 050
Tillgångar 184 335 168 566 145 015 109 852 113 043 82 232 66 261 50 138 45 937 43 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 870 96 303 76 348 63 282 39 088 31 920 31 741 29 541 26 413 21 423
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 290 1 216 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 333 6 822 5 903 3 382 4 054 3 317 2 762 2 524 1 993 2 151
Långfristiga skulder 577 738 7 359 262 4 751 5 800 1 414 209 0 524
Kortfristiga skulder 59 555 64 703 55 405 42 926 65 150 40 905 29 128 17 864 17 531 19 708
Skulder och eget kapital 184 335 168 566 145 015 109 852 113 043 82 232 66 261 50 138 45 937 43 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 5 538 5 121 2 684 2 605 2 424 2 360 2 498 2 271 1 825 1 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 67 196 64 733 46 644 42 476 37 029 33 929 28 645 26 532 26 815 25 565
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 370 22 594 19 315 17 925 15 335 14 714 12 671 11 629 12 203 11 393
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 432 973 385 627 340 457 297 672 252 669 158 277 136 236 128 532 122 443 105 451
Nyckeltal
Antal anställda 193 194 134 127 111 104 84 87 90 90
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 232 1 983 2 518 2 272 2 241 1 501 1 619 1 476 1 358 1 170
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 471 535 514 516 511 551 495 477 458
Rörelseresultat, EBITDA 38 186 36 775 27 691 34 629 7 131 6 468 9 706 12 542 10 113 2 528
Nettoomsättningförändring 11,97% 14,01% 16,95% 15,99% 59,33% 14,82% 5,87% 5,10% 16,12% -%
Du Pont-modellen 18,27% 19,40% 17,41% 29,79% 4,68% 5,49% 11,44% 20,10% 17,36% 6,94%
Vinstmarginal 7,82% 8,50% 7,48% 11,34% 2,13% 2,89% 5,57% 7,85% 6,52% 2,89%
Bruttovinstmarginal 43,88% 46,92% 40,44% 43,38% 45,60% 56,35% 59,71% 62,99% 59,36% 60,10%
Rörelsekapital/omsättning 23,49% 21,35% 16,50% 20,18% 13,08% 8,45% 12,19% 18,35% 17,89% 17,43%
Soliditet 62,86% 57,13% 52,65% 57,61% 34,58% 38,82% 47,90% 58,92% 57,50% 48,90%
Kassalikviditet 157,73% 123,15% 108,22% 138,24% 87,59% 61,55% 76,38% 107,56% 117,99% 92,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 341 999 320 712 319 719 272 147 145 195 133 974 124 415 118 078 110 338 95 804
Övrig omsättning 2 181 888 1 404 3 131 1 069 2 139 246 79 223 194
Rörelseresultat (EBIT) 29 676 27 322 24 434 27 709 12 372 9 554 9 008 8 975 6 321 -1 451
Resultat efter finansnetto 42 808 25 813 22 863 46 881 5 783 9 314 8 921 8 868 6 080 -108
Årets resultat 31 979 14 486 12 978 19 909 129 5 902 5 321 4 594 4 104 593
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 875 42 692 34 062 8 605 9 191 11 375 9 050 8 330 6 111 5 185
Omsättningstillgångar 123 200 98 377 98 228 90 382 59 267 47 696 38 100 33 659 33 887 33 824
Tillgångar 167 075 141 069 132 290 98 987 68 458 59 071 47 150 41 989 39 998 39 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 204 62 626 54 827 48 495 28 783 26 716 23 772 21 669 19 740 15 636
Obeskattade reserver 28 308 22 441 15 586 9 610 13 490 10 449 9 512 8 416 6 495 6 603
Avsättningar (tkr) 1 622 1 622 2 583 1 126 800 569 260 168 174 302
Långfristiga skulder 577 738 7 359 225 1 125 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 364 53 642 51 935 39 531 24 260 21 337 13 606 11 736 13 589 16 468
Skulder och eget kapital 167 075 141 069 132 290 98 987 68 458 59 071 47 150 41 989 39 998 39 009
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 055 2 808 2 684 2 605 2 424 2 360 2 291 2 271 1 825 1 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 47 917 46 080 42 908 39 035 32 232 29 423 25 873 24 352 24 983 24 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 112 20 210 18 650 17 281 14 135 13 452 12 062 11 210 11 909 11 250
Utdelning till aktieägare 8 289 8 400 6 600 6 645 0 0 2 876 3 124 2 595 15
Omsättning 344 180 321 600 321 123 275 278 146 264 136 113 124 661 118 157 110 561 95 998
Nyckeltal
Antal anställda 133 130 124 117 98 90 82 79 84 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 571 2 467 2 578 2 326 1 482 1 489 1 517 1 495 1 314 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 558 541 521 525 526 519 510 485 465
Rörelseresultat, EBITDA 31 952 29 432 25 993 29 425 14 059 11 200 11 175 11 202 8 239 427
Nettoomsättningförändring 6,64% 0,31% 17,48% 87,44% 8,38% 7,68% 5,37% 7,01% 15,17% -%
Du Pont-modellen 25,74% 19,40% 18,51% 49,50% 8,94% 16,21% 19,15% 21,51% 15,90% 0,86%
Vinstmarginal 12,57% 8,54% 7,66% 18,00% 4,22% 7,15% 7,26% 7,65% 5,76% 0,35%
Bruttovinstmarginal 41,24% 43,99% 40,29% 43,25% 60,55% 60,03% 63,00% 62,97% 59,67% 58,52%
Rörelsekapital/omsättning 21,30% 13,95% 14,48% 18,69% 24,11% 19,67% 19,69% 18,57% 18,40% 18,12%
Soliditet 64,81% 56,80% 50,63% 56,15% 56,57% 58,26% 65,29% 66,04% 61,04% 52,27%
Kassalikviditet 146,77% 83,49% 102,14% 137,23% 137,21% 124,85% 140,29% 144,55% 134,67% 106,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...