Visa allt om Rednallet AB
Visa allt om Rednallet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 106 667 594 657 581 440 320 615 701 789
Övrig omsättning - - 147 226 272 410 136 164 290 71
Rörelseresultat (EBIT) -563 -178 28 28 25 32 - 41 28 -26
Resultat efter finansnetto -570 -190 6 9 6 6 - 5 2 -53
Årets resultat -570 -190 2 1 1 1 - 1 1 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 444 682 776 804 748 475 455 413 194
Omsättningstillgångar 58 210 177 92 91 123 107 250 306 329
Tillgångar 58 654 859 869 895 871 582 705 719 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 100 180 178 177 176 174 174 173 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 140 145 108 147 144 137 196 218 163
Kortfristiga skulder 8 414 535 583 571 551 270 335 328 189
Skulder och eget kapital 58 654 859 869 895 871 582 705 719 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 96 18 132 132 120 18 80 240 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 133 270 277 243 261 320 125 276 292 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 128 92 118 124 138 45 107 162 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 667 741 883 853 850 456 779 991 860
Nyckeltal
Antal anställda - 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 297 329 291 220 160 308 351 395
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 194 247 259 290 95 236 348 292
Rörelseresultat, EBITDA -563 60 269 282 241 168 - 163 97 50
Nettoomsättningförändring -84,11% 12,29% -9,59% 13,08% 32,05% 37,50% -47,97% -12,27% -11,15% -%
Du Pont-modellen -970,69% -27,22% 3,26% 3,22% 2,79% 3,67% -% 5,96% 4,03% -4,97%
Vinstmarginal -531,13% -26,69% 4,71% 4,26% 4,30% 7,27% -% 6,83% 4,14% -3,30%
Bruttovinstmarginal 88,68% 91,45% 94,95% 95,13% 95,87% 94,09% -% 91,54% 89,30% 84,54%
Rörelsekapital/omsättning 47,17% -30,58% -60,27% -74,73% -82,62% -97,27% -50,94% -13,82% -3,14% 17,74%
Soliditet 86,21% 15,29% 20,95% 20,48% 19,78% 20,21% 29,90% 24,68% 24,06% 32,70%
Kassalikviditet 725,00% 47,83% 23,93% 6,00% 4,38% 8,89% 10,74% 47,46% 63,41% 125,40%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...