Visa allt om Bergsun Sport Aktiebolag
Visa allt om Bergsun Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 30 922 18 798 17 614 16 232 16 232 17 415
Övrig omsättning 6 36 - 134 14 5 11 8 8 5
Rörelseresultat (EBIT) 6 20 -18 112 3 272 1 395 413 147 335 348
Resultat efter finansnetto 6 19 -18 163 3 184 1 317 246 486 162 206
Årets resultat 137 13 -18 98 1 745 698 176 522 116 76
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 791 791 791 791 444 566 615 710 588 541
Omsättningstillgångar 1 712 2 887 2 914 3 435 7 198 7 863 6 416 7 018 7 095 6 639
Tillgångar 2 503 3 678 3 705 4 226 7 643 8 429 7 031 7 728 7 683 7 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 361 2 424 2 412 2 930 3 331 2 336 2 298 2 222 1 801 1 760
Obeskattade reserver 61 1 233 1 233 1 233 1 216 432 85 102 140 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 241 436 616 811 976 841
Kortfristiga skulder 82 21 61 63 2 854 5 225 4 032 4 593 4 766 4 484
Skulder och eget kapital 2 503 3 678 3 705 4 226 7 643 8 429 7 031 7 728 7 683 7 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 577 889 764 720 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 3 233 1 489 1 426 1 324 1 369 1 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 1 189 835 1 072 1 008 1 059 949
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 550 330 100 100 76
Omsättning 6 36 0 134 30 936 18 803 17 625 16 240 16 240 17 420
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 8 6 7 7 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 3 865 3 133 2 516 2 319 2 029 1 935
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 570 489 482 455 405 361
Rörelseresultat, EBITDA 6 20 -18 112 3 478 1 490 544 330 536 525
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% 64,50% 6,72% 8,51% 0,00% -6,79% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 42,81% 16,55% 5,90% 9,20% 4,39% 4,86%
Vinstmarginal -% -% -% -% 10,58% 7,42% 2,36% 4,38% 2,08% 2,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 43,10% 43,70% 41,02% 40,96% 42,09% 38,55%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 14,05% 14,03% 13,53% 14,94% 14,35% 12,37%
Soliditet 96,23% 92,05% 91,06% 90,84% 55,31% 31,49% 33,55% 29,70% 24,75% 25,46%
Kassalikviditet 2 087,80% 13 747,62% 4 777,05% 5 452,38% 252,21% 31,50% 15,23% 19,12% 16,03% 28,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...