Visa allt om Nyströms Bygg & Redovisning AB
Visa allt om Nyströms Bygg & Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 957 3 859 3 643 2 783 2 768 3 803 2 090 1 967 1 399 2 078
Övrig omsättning 9 10 3 33 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 326 155 72 43 153 28 38 -1 -1
Resultat efter finansnetto 99 326 155 74 48 152 27 37 6 -5
Årets resultat 152 221 106 38 43 88 20 18 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 71 70 67 46 32 43 16 39 75
Omsättningstillgångar 759 877 591 588 669 890 521 507 408 391
Tillgångar 833 948 660 655 714 922 564 522 447 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 354 401 280 234 296 353 305 285 267 266
Obeskattade reserver 50 148 108 91 71 84 54 47 37 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 429 398 272 330 347 485 205 190 143 166
Skulder och eget kapital 833 948 660 655 714 922 564 522 447 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 557 549 554 543 465 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 918 1 029 1 055 1 022 422 279 134 10 26 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 314 339 333 320 307 248 224 208 181 147
Utdelning till aktieägare 158 200 100 60 100 100 40 0 0 0
Omsättning 2 966 3 869 3 646 2 816 2 768 3 803 2 090 1 967 1 399 2 078
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 986 965 911 696 692 951 697 984 700 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 360 366 351 328 281 311 402 351 312
Rörelseresultat, EBITDA 121 347 187 97 60 164 54 55 29 25
Nettoomsättningförändring -23,37% 5,93% 30,90% 0,54% -27,22% 81,96% 6,25% 40,60% -32,68% -%
Du Pont-modellen 12,00% 34,49% 23,79% 11,60% 7,00% 16,59% 4,96% 7,47% 2,01% 0,00%
Vinstmarginal 3,38% 8,47% 4,31% 2,73% 1,81% 4,02% 1,34% 1,98% 0,64% 0,00%
Bruttovinstmarginal 60,03% 56,08% 55,48% 66,08% 62,36% 100,00% 62,58% 100,00% 74,12% 51,30%
Rörelsekapital/omsättning 11,16% 12,41% 8,76% 9,27% 11,63% 10,65% 15,12% 16,12% 18,94% 10,83%
Soliditet 47,18% 54,48% 55,19% 45,96% 48,79% 45,00% 61,13% 61,08% 65,69% 62,33%
Kassalikviditet 173,19% 203,52% 211,40% 173,33% 188,18% 177,73% 240,49% 252,11% 265,73% 218,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...