Visa allt om EDAG Engineering AB
Visa allt om EDAG Engineering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 69 594 84 964 70 806 105 494 101 354 94 852 65 404 93 790 76 520 63 912
Övrig omsättning 1 248 220 378 305 550 72 379 841 336 286
Rörelseresultat (EBIT) 79 3 201 -269 14 498 14 892 6 328 3 101 10 504 9 332 5 820
Resultat efter finansnetto 144 5 103 -151 14 680 15 153 6 407 3 326 10 734 9 669 5 867
Årets resultat 81 3 921 2 458 10 765 11 082 6 101 2 252 4 652 7 557 7 144
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 462 2 017 2 132 2 065 1 715 2 865 5 039 7 614 10 057
Omsättningstillgångar 40 814 44 914 39 142 51 700 45 099 49 595 38 719 38 008 34 253 25 937
Tillgångar 41 183 45 376 41 159 53 833 47 164 51 310 41 584 43 048 41 868 35 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 940 30 860 26 939 33 672 29 262 27 145 21 045 18 793 23 615 16 058
Obeskattade reserver 0 0 0 3 361 3 361 3 361 5 706 6 253 3 065 4 974
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 243 14 517 14 220 16 800 14 541 20 804 14 833 18 002 15 188 14 962
Skulder och eget kapital 41 183 45 376 41 159 53 833 47 164 51 310 41 584 43 048 41 868 35 994
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 430 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 36 368 42 367 36 094 46 285 42 363 35 878 30 241 41 777 37 176 34 660
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 645 17 066 14 827 18 707 17 218 14 381 12 102 16 736 15 585 13 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 9 191 6 355 8 965 0 0 9 474 0
Omsättning 70 842 85 184 71 184 105 799 101 904 94 924 65 783 94 631 76 856 64 198
Nyckeltal
Antal anställda 92 88 90 108 97 84 80 99 108 99
Nettoomsättning per anställd (tkr) 756 966 787 977 1 045 1 129 818 947 709 646
Personalkostnader per anställd (tkr) 579 683 571 609 622 602 532 599 494 488
Rörelseresultat, EBITDA 254 3 350 -148 14 899 15 466 7 494 5 500 12 999 11 851 8 349
Nettoomsättningförändring -18,09% 20,00% -32,88% 4,08% 6,85% 45,02% -30,27% 22,57% 19,73% -%
Du Pont-modellen 0,35% 11,28% -0,32% 27,28% 32,17% 12,50% 8,14% 25,76% 23,24% 16,61%
Vinstmarginal 0,21% 6,02% -0,19% 13,92% 14,97% 6,76% 5,17% 11,82% 12,72% 9,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,93% 35,78% 35,20% 33,08% 30,15% 30,35% 36,52% 21,33% 24,92% 17,17%
Soliditet 75,13% 68,01% 65,45% 67,15% 67,30% 57,73% 60,72% 54,11% 61,67% 54,56%
Kassalikviditet 398,46% 309,39% 275,26% 307,74% 310,15% 238,39% 261,03% 211,13% 225,53% 173,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...