Visa allt om Blomstermåla Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Blomstermåla Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 218 7 482 6 996 7 291 7 667 6 862 7 517 9 118 6 573 5 607
Övrig omsättning 42 267 - 298 708 1 425 190 - 230 385
Rörelseresultat (EBIT) 918 422 -61 524 1 088 1 319 1 129 1 619 936 710
Resultat efter finansnetto 919 432 -68 480 1 004 1 284 1 114 1 542 872 656
Årets resultat 476 305 29 47 105 704 732 1 011 549 521
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 672 3 983 4 128 4 978 4 559 3 747 4 926 2 165 3 063 2 702
Omsättningstillgångar 4 540 4 031 3 973 4 457 4 795 4 372 4 970 4 355 2 750 2 266
Tillgångar 8 212 8 014 8 100 9 435 9 354 8 119 9 896 6 521 5 813 4 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 832 3 532 3 327 3 699 3 752 3 717 3 263 2 732 1 965 1 516
Obeskattade reserver 2 476 2 172 2 122 2 222 1 807 950 623 511 386 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 262 825 1 212 1 813 2 123 1 801 1 228 1 108 1 553 1 362
Kortfristiga skulder 1 641 1 485 1 439 1 701 1 672 1 651 4 782 2 171 1 908 1 809
Skulder och eget kapital 8 212 8 014 8 100 9 435 9 354 8 119 9 896 6 521 5 813 4 968
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 360 360 629 543 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 50 - -
Löner till övriga anställda 2 359 1 991 1 906 1 994 2 088 1 650 1 709 1 743 1 163 966
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 812 729 729 756 749 647 713 829 702 652
Utdelning till aktieägare 0 125 0 400 100 0 250 200 245 100
Omsättning 8 260 7 749 6 996 7 589 8 375 8 287 7 707 9 118 6 803 5 992
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 370 1 247 1 166 1 215 1 278 1 144 1 253 1 303 1 096 935
Personalkostnader per anställd (tkr) 547 470 453 483 503 463 470 466 409 370
Rörelseresultat, EBITDA 1 442 1 285 790 1 281 2 127 2 558 1 996 2 702 2 156 1 624
Nettoomsättningförändring 9,84% 6,95% -4,05% -4,90% 11,73% -8,71% -17,56% 38,72% 17,23% -%
Du Pont-modellen 11,51% 6,11% 0,20% 6,41% 12,44% 16,86% 11,94% 26,05% 16,81% 14,71%
Vinstmarginal 11,50% 6,55% 0,23% 8,30% 15,18% 19,95% 15,72% 18,63% 14,86% 13,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,83% 70,37% 72,00% 74,26% 70,66%
Rörelsekapital/omsättning 35,28% 34,03% 36,22% 37,80% 40,73% 39,65% 2,50% 23,95% 12,81% 8,15%
Soliditet 70,18% 65,21% 61,51% 56,56% 54,35% 54,41% 37,61% 47,54% 38,58% 34,57%
Kassalikviditet 276,66% 271,45% 276,09% 262,02% 286,78% 264,81% 103,93% 200,60% 144,13% 125,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...