Visa allt om Puttes Skogsavverkning Aktiebolag
Visa allt om Puttes Skogsavverkning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 433 6 086 6 838 6 978 6 506 7 798 9 193 7 817 10 635 7 266
Övrig omsättning 600 250 61 262 824 103 62 23 90 917
Rörelseresultat (EBIT) 1 144 -576 311 558 -541 -1 950 -779 -489 1 613 539
Resultat efter finansnetto 1 033 -618 165 416 -694 -2 006 -773 -494 1 494 403
Årets resultat 1 033 -618 165 416 -694 -556 56 52 1 361 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 966 6 453 7 694 7 316 6 297 6 228 6 844 7 801 7 114 7 905
Omsättningstillgångar 4 036 2 996 2 483 2 888 3 326 3 640 4 496 4 236 6 078 4 370
Tillgångar 12 002 9 448 10 177 10 204 9 622 9 867 11 340 12 037 13 191 12 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 051 4 174 5 442 5 397 5 101 5 922 6 598 6 634 6 736 5 440
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 450 2 300 2 868 3 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 135 2 661 2 515 2 839 2 286 1 965 1 151 852 1 501 2 160
Kortfristiga skulder 3 816 2 613 2 220 1 968 2 235 1 980 2 141 2 250 2 086 1 429
Skulder och eget kapital 12 002 9 448 10 177 10 204 9 622 9 867 11 340 12 037 13 191 12 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 355 352 356 293 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 554 1 603 1 362 1 438 1 643 1 413 1 426 1 129 1 051 1 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 691 674 600 554 720 746 763 665 607 542
Utdelning till aktieägare 160 156 650 120 120 128 120 92 89 65
Omsättning 9 033 6 336 6 899 7 240 7 330 7 901 9 255 7 840 10 725 8 183
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 108 1 217 1 368 1 396 1 084 1 300 1 532 1 303 1 773 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) 578 466 408 417 406 429 432 368 336 329
Rörelseresultat, EBITDA 2 878 795 1 729 1 764 1 364 660 1 742 1 111 3 639 1 843
Nettoomsättningförändring 38,56% -11,00% -2,01% 7,25% -16,57% -15,17% 17,60% -26,50% 46,37% -%
Du Pont-modellen 10,06% -4,79% 3,37% 5,89% -5,55% -19,70% -6,09% -2,97% 12,43% 4,42%
Vinstmarginal 14,32% -7,44% 5,02% 8,61% -8,21% -24,93% -7,52% -4,58% 15,42% 7,47%
Bruttovinstmarginal 94,68% 98,67% 98,29% 90,33% 97,42% 85,01% 82,38% 85,56% 82,46% 84,68%
Rörelsekapital/omsättning 2,61% 6,29% 3,85% 13,18% 16,77% 21,29% 25,62% 25,41% 37,54% 40,48%
Soliditet 42,08% 44,18% 53,47% 52,89% 53,01% 60,02% 67,61% 68,87% 66,72% 63,35%
Kassalikviditet 105,45% 113,59% 110,77% 145,53% 146,67% 182,58% 207,71% 182,67% 282,69% 304,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...