Visa allt om SEAB Städservice AB
Visa allt om SEAB Städservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 687 3 866 4 325 6 618 4 042 3 856 4 528 4 267 3 692 2 864
Övrig omsättning 95 81 - 103 211 185 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 258 300 12 332 461 236 89 71 335 252
Resultat efter finansnetto 265 300 6 332 457 220 114 -12 313 300
Årets resultat 166 411 0 129 244 153 58 -34 215 294
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 13 44 97 151 61 90 427 521 436
Omsättningstillgångar 1 071 1 388 1 328 1 490 1 125 1 060 1 039 1 321 1 056 875
Tillgångar 1 084 1 400 1 372 1 587 1 275 1 121 1 129 1 747 1 577 1 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 576 315 458 456 339 306 508 661 563
Obeskattade reserver 50 0 229 232 119 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 156 39 66
Kortfristiga skulder 747 825 828 898 700 782 824 1 084 878 683
Skulder och eget kapital 1 084 1 400 1 372 1 587 1 275 1 121 1 129 1 747 1 577 1 311
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 231 195 285 324 279 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 959 2 138 2 262 2 970 1 367 1 430 2 038 1 825 1 204 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 718 700 748 1 163 628 600 898 887 581 452
Utdelning till aktieägare 156 455 150 143 127 127 120 120 119 84
Omsättning 3 782 3 947 4 325 6 721 4 253 4 041 4 528 4 267 3 692 2 864
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 - 10 5 10 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 527 552 618 - 404 771 453 427 462 477
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 326 397 - 226 449 321 304 260 278
Rörelseresultat, EBITDA 258 331 62 385 527 300 119 252 516 411
Nettoomsättningförändring -4,63% -10,61% -34,65% 63,73% 4,82% -14,84% 6,12% 15,57% 28,91% -%
Du Pont-modellen 24,72% 21,43% 1,02% 21,30% 36,24% 21,14% 11,25% 4,12% 22,70% 23,34%
Vinstmarginal 7,27% 7,76% 0,32% 5,11% 11,43% 6,15% 2,80% 1,69% 9,70% 10,68%
Bruttovinstmarginal 93,52% 93,51% 92,79% 94,02% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 97,32% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,79% 14,56% 11,56% 8,95% 10,51% 7,21% 4,75% 5,55% 4,82% 6,70%
Soliditet 29,98% 41,14% 35,98% 39,63% 42,64% 30,24% 27,10% 29,08% 41,92% 42,94%
Kassalikviditet 143,37% 168,24% 160,39% 165,92% 160,71% 135,55% 126,09% 121,86% 120,27% 120,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...