Visa allt om Olive Leaf Audio & Acoustics Aktiebolag
Visa allt om Olive Leaf Audio & Acoustics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 61 59 112 88 21 21 48 175 378 329
Övrig omsättning - - - - - - - 1 - 10
Rörelseresultat (EBIT) 5 -40 25 3 -69 -62 -115 -10 24 89
Resultat efter finansnetto -37 -50 20 3 -70 -62 -115 -12 21 89
Årets resultat -37 -50 20 3 -70 -62 -97 -10 11 52
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7
Omsättningstillgångar 57 89 175 94 41 79 81 136 120 184
Tillgångar 58 90 176 94 41 79 83 140 126 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 6 56 35 17 63 66 48 58 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 18 20 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 80 120 58 24 15 17 73 47 124
Skulder och eget kapital 58 90 176 94 41 79 83 140 126 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 63 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 2 2 21 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 59 112 88 21 21 48 176 378 339
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 59 - 88 21 21 48 175 378 329
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 9 8 10 9 96 51
Rörelseresultat, EBITDA 5 -40 25 3 -69 -60 -113 -8 26 92
Nettoomsättningförändring 3,39% -47,32% 27,27% 319,05% 0,00% -56,25% -72,57% -53,70% 14,89% -%
Du Pont-modellen 8,62% -44,44% 14,20% 3,19% -168,29% -78,48% -138,55% -7,14% 19,05% 46,60%
Vinstmarginal 8,20% -67,80% 22,32% 3,41% -328,57% -295,24% -239,58% -5,71% 6,35% 27,05%
Bruttovinstmarginal 80,33% 86,44% 94,64% 95,45% 85,71% 95,24% 50,00% 65,14% 83,07% 90,58%
Rörelsekapital/omsättning 11,48% 15,25% 49,11% 40,91% 80,95% 304,76% 133,33% 36,00% 19,31% 18,24%
Soliditet 8,62% 6,67% 31,82% 37,23% 41,46% 79,75% 79,52% 43,54% 57,46% 32,67%
Kassalikviditet 98,00% 101,25% 139,17% 148,28% 137,50% 473,33% 429,41% 156,16% 217,02% 129,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...